milieu sticker

Vraag gesteld door gerrit-tineke op 09 februari 2018

Heb je in Spanje een milieusticker nodig?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of in Spanje een milieusticker vereist is.

Milieuzones in Spanje

  • Spanje heeft in navolging van andere Europese landen ook milieuzones ingevoerd.

APR: alleen voor vergunninghouders

  • In sommige Spaanse steden worden milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
  • Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
  • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een APR is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
  • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Milieuzone met een milieusticker
Vooralsnog heeft alleen Barcelona een milieuzone ingesteld die toegankelijk is voor voertuigen met een geldige milieusticker. Zie verderop.

Er zijn vier stickers:

  • Blauw - 0: geen uitstoot.
  • Groen-blauw - eco: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
  • Groen - C: benzineauto's geregistreerd in 2006 of later: dieselauto's geregistreerd in 2014 of later: voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
  • Geel - B: benzineauto's geregistreerd in 2000-2013: dieselauto's geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 Euro 3-norm n dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.

Voor overige voertuigen is er geen sticker.

De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten € 5.
Zie voor meer informatie de website van de Spaanse overheid dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2017/20171201-distintivos-medioambientales-vehiculos-correos.shtml (alleen in het Spaans).


Barcelona
Barcelona en omgeving heeft sinds december 2017 een 'tijdelijke milieuzone' die alleen wordt ingesteld bij extreme luchtvervuiling.
Als de milieuzone is ingesteld kun je deze van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker.
Uitgebreide en actuele informatie over de milieuzone van Barcelona is te vinden op ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/low-emission-zone (in het Catalaans, Engels en Spaans).