Administratiekosten autoverhuurbedrijf

Vraag gesteld door Nihat1 op 13 februari 2018

Ik kreeg 4 keer een afschrijving van eur 42,70 op mijn creditcard door het autoverhuurbedrijf voor administratiekosten inzake 4 verschillende verkeersboetes. Dit zijn nog niet de boetes zelf. Die krijg ik nog via de autoriteiten toegezonden. Mijn vraag is kan het verhuurbedrijf zo vaak afschrijven? En mogen de administratiekosten zo hoog zijn? Het verhuurbedrijf verwijst zelf naar de voorwaarden.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Het Italiaanse autoverhuurbedrijf heeft 4x € 42,70 aan administratiekostem van uw creditcard afgeschreven in verband met een gelijk aantal opgelegde verkeerdboetes. U vraagt zich af of een en ander wel reglementair is.

Ja, het verhuurbedrijf mag conform de huurvoorwaarden voor elke afzonderlijke verkeersboete administratiekosten in rekening brengen. De hoogte van deze administratiekosten is conform de huurvoorwaarden en op zich niet onredelijk.

ECC
U zou de redelijkheid van deze administratiekosten ook nog eens kunnen voorleggen aan het Europees Consumenten Centrum. De service van het ECC is kosteloos.

Meer informatie over boetes uit ItaliË vindt u op onze website.