is het verplicht om personalia door te geven aan Duitse politie

Vraag gesteld door peter 13 op 21 oktober 2018

Wij zijn geflitst onderweg naar huis voor te hoge snelheid met de auto te hebben gereden.
Nu vraagt men van de Duitse Politie om de personalia van de betreffende bestuurder door te geven
is dit verplicht en wat zijn de gevolgen als dit wordt geweigerd?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding in Duitsland begaan, waarover u een brief heeft ontvangen, waarin verzocht wordt de personalia van de overtreder te overleggen. U vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn, indien u hieraan geen medewerking wenst te verlenen.

Soortgelijke vragen zijn hier eerder beantwoord. Kortheidshalve verwijs ik u naar één van deze antwoorden:

https://www.anwb.nl/experts/Juridisch/vraag/d3a25af9-d438-4bd2-97a4-b1863f8ebaf7/bussgeld-duitsland

Mocht u na lezing van bovengenoemd antwoord toch nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze uiteraard graag.