Misverstand over aanwezigheid navigatie in auto

Vraag gesteld door Richard_M op 01 juni 2018

Ik heb vorige week een gebruikte auto gekocht. Tijdens de proefrit wilden we de navigatie uitproberen, maar er kwam een foutmelding op het scherm. Toen we dat bij terugkomst aan de verkoper vertelde, zei hij dat dat in orde zou komen, hij had zelf meerdere malen met de auto gereden en toen werkte de navigatie prima. Bij aflevering van de auto bleek er echter helemaal geen navigatie op te zitten, daarvoor is een navigatiebox van 600 euro nodig. De verkoper verwijst naar de advertentie, in de lijst met accessoires is inderdaad geen navigatie opgenomen. Wat is leidend, de advertentie of mondelinge toezegging van de verkoper? En kan ik me daar nog op beroepen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een gebruikte auto gekocht. U was in de veronderstelling dat er navigatie in zat. De verkoper heeft dit ook bevestigd. Nu blijkt er helemaal geen navigatie te zijn.

Van belang is of u mocht verwachten dat er navigatie in de auto zat. Als er in de advertentie stond dat er navigatie aanwezig was is dat op zich niet doorslaggevend. Er kunnen wel eens fouten in een advertentie staan. U heeft er echter ook naar gekeken bij de proefrit en gemeld dat er een foutmelding was. De verkoper heeft kennelijk aangegeven dat de navigatie eerder wel werkte. Op grond daarvan mocht u verwachten dat er ook navigatie op zat. Kunt u deze mededeling aantonen, bijvoorbeeld door getuigen, dan kunt u zeggen dat er wel degelijk navigatie op had moeten zitten. De verkoper moet in dat geval op eigen kosten alsnog zorgen voor navigatie.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken vindt u in het stappenplan klachten na aankoop op onze website.