Wat is een redelijke eis aan de garage bij een defecte CVT? Nissan wil 25% van €7000 vergoeden. excl. montage

Vraag gesteld door haryco op 03 januari 2017

Kan ik de expert tel. spreken? Ik heb morgen om half elf gesprek met garagehouder en wil hem aansprakelijk stellen voor de auto die hij mij verkocht heeft. Deze voldoet niet aan de verwachting.

Antwoord van Leo

ANWB Expert

@haryco.

Uitgaande van een redelijke verwachting van 150.000 km heeft uw CVT het maar 1/3 van deze levensduur uitgehouden. Een vergoeding van 2/3 zou dus redelijk zijn.