autogas vergeleken met benzine

Vraag gesteld door Chriels op 10 mei 2017

Goedendag, ik lees er veel borrelpraat over maar wie weet hoe het echt zit met hoeveel schoner autogas is in een moderne auto met G3-installatie of vanaf 2015 een R115 gasinstallatie? hoeveel minder co2 en alle uitstoot? ik zie wel een test van instanties van LPG-fabrikanten maar of dat objectief is?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over het verschil in uitstoot van schadelijke stoffen tussen benzine- en LPG-auto’s.

In het verleden, in de tijd van de carburateurs, was de uitstoot van een LPG-auto schoner dan die van een benzine-auto. Benzinemotoren zijn nu veel schoner geworden dan vroeger, door onder andere uitgebreide uitlaatgas-nabehandeling, uitlaatgasrecirculatie en directe benzine-injectie. De CO2-uitstoot is bij LPG nog wel wat lager, maar vooral de uitstoot van NOx (stikstofoxide) is bij LPG veel hoger.

LPG is (na aardgas/CNG/groengas) wel de schoonste brandstof aan de pomp, maar een moderne benzine-auto draait schoner op benzine dan op LPG. Dat komt doordat de motor is ontworpen voor de brandstof benzine.

Uit een TNO-rapport uit 2010 blijkt dat LPG- en CNG-voertuigen met een achteraf ingebouwde gasinstallatie hebben gemiddeld een 70% hogere NOx-emissie dan voertuigen met een af-fabriek gasinstallatie of benzinevoertuigen.

De fijnstof-uitstoot is bij dieselauto’s door toepassing van af-fabriek roetfilters zeer effectief teruggebracht. De fijnstofemissie van moderne LPG- en CNG-voertuigen is hierdoor op hetzelfde of soms zelfs op een hoger niveau komen te liggen dan die van dieselvoertuigen met af-fabriek roetfilter.

LPG- en CNG-voertuigen hebben ten opzichte van benzinevoertuigen een gunstig effect op de emissie van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen zijn bij auto’s op LPG gemiddeld 9% lager.