Vergoeding kosten binnen garantieperiode

Vraag gesteld door Yve@ANWB op 31 juli 2018

Enkele weken geleden heb ik een auto gekocht, € 12.500. De auto werd gegarandeerd met jaren zorgeloos rijden, verbruik 1:16,7, soepele versnellingsbak. Ik ben met de auto op vakantie geweest halverwege de terugreis kom ik met pech te staan, het blijkt de versnellingsbak (automaat). De kosten zijn hoog; €1835. Daarnaast was ik toen geen lid van ANWB (direct daarna lid geworden), waardoor de kosten die ik aan het wegslepen, hotel en huurauto ook nog eens € 1200 waren. Daarnaast blijkt de auto gemiddeld niet 1:16/7, maar 1:13/5 te lopen. Van zorgeloos rijden is totaal geen sprake. Ik vraag me af: is de autohandelaar verantwoordelijk voor de reparatiekosten en hoe staat het met de overige kosten welke ik noodzakelijk heb moeten maken, terwijl ik in de veronderstelling was dat ik met een goede auto op reis was (3 weken daarvoor gekocht!). En in hoeverre heeft deze autohandelaar valse informatie verschaft (zwart op wit in advertentietekst)? Wat kan ik met deze situatie doen, waar heb ik recht op? Zou ik de autohandelaar kunnen dwingen tot het terugkopen van de auto? Graag advies.
BVD!

Antwoord van Yda

ANWB Expert
U hebt met een auto die u 3 weken geleden gekocht hebt pech gehad tijdens uw vakantie. De automatische versnellingsbak moet gerepareerd worden en u hebt tijdens uw vakantie € 1.200 kosten moeten maken voor slepen, hotel en huurauto.

Van een product dat u koopt mag u redelijke verwachtingen hebben en van een auto van € 12.500 mag u verwachten dat u er langer mee kan rijden dan enkele weken. Dat is alleen anders als de problemen met de auto door verkeerd gebruik zijn ontstaan. Dit zal bewezen moeten worden door de verkoper. U vermeld niet of de verkoper is aangesloten bij de Bovag en of u al contact hebt gehad met de verkoper. Dat laatste is wel belangrijk, u moet de verkoper op de hoogte stellen van het probleem en hem de gelegenheid geven het probleem op te lossen. Pas indien de verkoper hier niet aan mee werkt, komt ontbinding van de koopovereenkomst aan de orde. Of hier sprake is van valse informatie of gewoon pech kan ik niet beoordelen.

Hoe dan ook adviseer ik u contact op te nemen met de verkoper en hem de gelegenheid te geven de auto te repareren. U kunt hiervoor een redelijke termijn stellen.

Ten aanzien van de € 1.200 overige schade, deze had voorkomen kunnen worden door een Wegenwacht Europa Lidmaatschap en een reisverzekering. Maar dat is allemaal niet verplicht dus u kunt de verkoper vragen deze kosten te vergoeden.

Indien u er met de verkoper niet uitkomt en het bedrijf is aangesloten bij de Bovag dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als de verkoper niet is aangesloten bij de Bovag en u komt niet met hem tot een oplossing dan kunt u zich tot de rechter wenden. Aan dat laatste zijn wel meer kosten verbonden dan aan een procedure bij de Geschillencommissie.

Hoe dan ook is de eerste stap het gesprek aangaan met de verkoper. Stap twee is de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om het probleem op te lossen en uw schade te vergoeden.

Meer informatie kunt u hier vinden: klachten na aankoop