Waarom bestaat er nog geen onafhankelijk Europees Instituut dat de verbruikscijfers en uitstootwaarden meet en vastlegd?

Vraag gesteld door BoudewijnT op 10 oktober 2015

Voor de veiligheid van auto's worden deze onderworpen aan een EuroNCap test. Deze testen drukken de veiligheid uit in sterren. Een onafhankelijk Europees Instituut zou voor alle wagens die op de markt komen deze waardes kunnen vaststellen en publiceren. Daarmee zijn we niet (meer) afhankelijk van de autobranche zelf en dus ook gevrijwaard van gesjoemel. Deze metingen zouden dan klinisch (rollerbank) en uit de praktijk moeten komen (rijden op de weg).
Maakt de ANWB zich hard voor zo'n Europees Instituut?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

In de ANWB autotests vermelden we altijd het praktijkverbruik. De huidige testcyclus is natuurlijk ook helemaal niet representatief voor praktijkgebruik. Er wordt ook al jaren door de ANWB én ander partijen gelobbyd voor een andere testcyclus, die er ook inmiddels is en vermoedelijk per 2017 van kracht gaat. Uw suggestie om vooral dynamisch metingen te verrichten gaat zelfs nog een stap verder en zou nóg realistischer zijn. Het lijkt er op dat dit ook technisch inmiddels haalbaar is.

Hopelijk dat de Europese emissietest onder invloed van het diesel schandaal een nog groter stap durft te zetten richting de meer realistische dynamische testcyclus. De ANWB is in ieder geval al jaren een groot voorstander.