klacht garage

Vraag gesteld door mevrouw P op 13 november 2017

Kort na de verkoop aangegeven aan de verkoper( geen particulier) klachten over de accu. Startte moeizaam op advies km gereden, helaas niet opgelost. Verkoper wil de kosten niet betalen, is niet aangesloten bij BOVAG, en geschillencommissie, aangetekend brief gestuurd. Verkoper reageert niet. Wat kan ik doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft onlangsbij een autobedrijf een gebruikte auto gekocht. De garagist is niet BOVAG aangesloten, en de auto is zonder garantie geleverd. De auto start slecht. Vermoeden is dat de accu aan vervanging toe is. De verkoper weigert met een oplossing te komen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Bij beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat het startprobleem wordt veroorzaakt door de accu.

Wettelijke garantie
Nu garantie ontbreekt - maar er wél sprake is van een consumentenkoop - kunt u zich wellicht beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW). Conformiteit gaat uit van de redelijke verwachting die u mag hebben van een product op grond van de koopovereenkomst. Hierbij spelen onder meer bouwjaar, kilometrage, koopprijs auto, informatie verkoper, een essentiële rol. Van een auto van drie jaar oud mag je meer verwachten dan een auto van 10 jaar oud.

Ook moet niet uit het oog worden verloren dat een accu een aan slijtage onderhevig product is.

Mocht blijken dat het product niet aan de redelijke verwachting voldoet (zie voorgaande), dan komen de herstelkosten in beginsel voor de verkoper (art 7:21 lid 2 BW).

Nu de verkoper niet op uw aangetekende brief reageert, dan zou u nog kunnen overwegen de verkoper een sommatie te sturen, waarin u hem een redelijke termijn geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, of anders dat u de accu elders laat vervangen en deze kosten op hem zal verhalen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.