goedkoper tanken

Vraag gesteld door boud. op 26 november 2017

Is goedkoper tanken bijv. De Haan tankstation niet aan te raden!? Is goedkoper tanken benzine , slechter voor je motor?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de kwaliteit van benzine. Is goedkopere autobrandstof van mindere kwaliteit?

Kwaliteitsnormen

Voor alle autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd en stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt en octaangetal. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations.

Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Bij alle pompstations in de EU moet brandstof worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen in kwaliteit

Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.