Beteft veiligheid navigatie

Vraag gesteld door Rins op 16 april 2017

Reactie op antwoord van Dhr Ton Hendriks over navigatie , (als ieder het doet zoals het hoort ) dan had je met de smartphone ook geen ongelukken. Mensen die met navigatie rijden kijken meerdere malen op het scherm ingesteld of niet. Ook 2/3 sec op navigatie kijken is 100 m op de snelweg. Een veilige navigatie zou tijden de rit zwart scherm zijn

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U reageert op een item in de rubriek Onze Experts in Kampioen nr 4 van 2017. Het betreft een vraag over navigatie, beantwoord door ANWB-verkeersexpert Ton Hendriks.

Ik heb uw opmerking voorgelegd bij mijn collega Ton, zijn antwoord is als volgt:

"U relativeert de waarde van navigatie in de auto omdat een blik op het scherm de aandacht van de weg afhaalt. Het is inderdaad niet goed te lang niet op het verkeer te letten. Daarom is navigatie zowel visueel als auditief. Het moet in één blik te zien zijn wat u moet doen. Net zoals dat geldt voor de informatie op uw dashboard.

Navigatie is een rijtaak-ondersteunend systeem. Als het rijden er niet gemakkelijker van wordt, dan kunt u het systeem beter niet gebruiken. Het is immers geen verplichting om van de beschikbare hulpmiddelen gebruik te maken. Je moet er voordeel van hebben. Voorwaarde is dat je ermee moet kunnen omgaan. Dat gaat niet vanzelf. Het is ook niet voor niets dat er in de rijlessen tegenwoordig ook les gegeven wordt hoe om te gaan met navigatie.

Navigatie biedt, mits tijdig ingesteld, mits geupdated, steun en gemak aan veel bestuurders. Onderzoek geeft dat aan. Maar… ook hier wordt de opmerking gemaakt dat er nader onderzoek nodig is om het effect goed in beeld te krijgen. Er is blijkbaar twijfel. Zie de laatste alinea."