dispuut volvo nederland over functioneren nieuwe auto

Vraag gesteld door volvov90 op 17 november 2017

hill assist blijft de rem vasthouden indien het koppelingspedaal niet geheel in is gedrukt. koppeling pedaal is meer dan voldoende ingedrukt om te koppelen/ schakelen. er komt geen melding dat het pedaal niet voldoende is ingedrukt. volvo geeft aan dat de auto betrouwbaar en veilig is echter in mijn opinie klopt het technisch niet en accepteer ik de auto niet. hill assist moet werken op stuwkracht voor of achter uit en niet op koppeling sensor. heb voorgesteld het hill assist te deactiveren om discussie te stoppen maar wordt verteld dat dit niet mogelijk is. hoe kan ik onderbouwd de auto weigeren.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een dispuut met Volvo Nederland en uw Volvo dealer over de werking van 'Hill Start Assist' op uw Volvo V90. U bent van mening dat de HSA dient te werken op basis van stuwkracht in plaats op basis van een koppeling sensor. U bent van mening dat de auto hierdoor onveilig is. U vraagt zich af of u om deze reden de koop kan ontbinden.

Het instructieboekje van de Volvo V90 doet vermoeden, alsof het HSA-systeem identek functioneert als vergelijkbare systemen van andere merken, namelijk op basis van stuwkracht en niet op basis van de koppeling sensor.

Dit zou op zich logisch zijn, want anders zou Volvo voor een automatische transmissie een apart HSA-systeem moeten ontwikkelen.

Waar baseert u uw informatie op, dat de werking van de HSA anders functioneert dan opgegeven door Volvo?

Wat stelt Volvo hieromtrent?***

Reactie van volvov90:

Bijgaande reactie otnvangen; uw auto is geheel vrij van foutcodes en /of defecten en volledig betrouwbaar.
Er hebben afgelopen periode verschillende (technisch deskundige) mensen in uw auto gereden, waarbij de storing in het Hill Start Assist niet was te reproduceren. Alleen als men de koppeling niet voldoende intrapte kwam de auto niet vrij van het Hill Start Assist.
unquote
Hierdoor geven zijn aan de het HSA zo werkt en niet zoals het boekje omschrijft of technisch logishc zou zijn. Anders zou het CBR de helling proef ook moeten afschaffen.
Ik wil dan ook graag een onderbouwing / support dat het een 'defect' is waardoor ik de auto kan weigeren***

Reactie van Michiel Claesen:

Bij de beantwoording van uw vraag zijn wij uitgegaan van de technische aspecten HSA zoals omschreven in het instructieboekje. Klaarblijkelijk onderkennen de technische experts van Volvo Cars (deels) uw lezing.

Technische expertise
Een technisch onderzoek zou moeten uitwijzen of hier nu al dan niet sprake is van een gebrek.

Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering; dan zijn de kosten voor expertise doorgaans gedekt.

Beschikt u niet over rechtsbijstand, dan kunt u de de Volvo dealer voorstellen om een expertise op basis van ongelijk voor te stellen. De partij die hierbij in het ongelijk wordt gesteld, draagt de expertisekosten.

Ontbinding koopovereenkomst
Mocht het technisch onderzoek uitwijzen dat er inderdaad sprake is van een gebrek, dan is het maar zeer de vraag of dit gebrek ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.