voortgang niet functioneren Hill assist V90

Vraag gesteld door volvov90 op 28 november 2017

Eerder heb ik mijn vraag neergelegd betreffende het niet juist functioneren van het hill assist van een V90. Graag een reactie op mijn vervolg verhaal/ verzoek. bij voorbaat dank voor een snelle reactie

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In antwoord op uw vraag wijs ik u kortheidshalve naar uw initiële vraag d.d. 17-11-2017