Maakt dieselgate pijnlijk duidelijk dat de ANWB het milieu uit het oog verliest?

Vraag gesteld door V60 op 10 oktober 2015

Iedereen valt natuurlijk over Volkswagen heen in dieselgate en maakt zich erg druk over het "verlies" wat eigenaren van Volkswagens (financieel) wordt aangedaan. Maar als je iets meer afstand neemt, maakt het duidelijk dat een paar sleutelpartijen hier de afgelopen jaren cruciale steken hebben laten vallen in de bescherming van onze samenleving en het milieu.

"Iedereen" weet dat de autofabrikanten al jaren veel te optimistische gebruikscijfers afgeven. Als die cijfers te optimistische zijn, het verbruik dus hoger is dan betekent dat automatisch dat die auto's ook meer vervuilende stoffen (CO2, NOx, etc) uitstoten. Wordt er meer verbrand, dan wordt er ook meer uitgestoten.

Daarnaast valt te verwachten dat als ze sjoemelen met de verbruikscijfers, dat ze dat vast ook wel zullen doen met de cijfers over de uitstoot van stoffen. Waarom is dat erg voor de hand liggend, omdat het verbruik nog wel enigszins te controleren is door de eigenaren, maar de uitstoot niet. Dat kunnen ze in garages en nog beter bij instituten als TNO.

Bij TNO - waar de ANWB vast wel contacten mee heeft - weten ze dit dan ook al jaren. Dat meten ze en daar hebben ze rapporten over geschreven.

Als dit voor deskundige en belangenbehartigende partijen zo duidelijk is, waarom hebben zij dan niet harder aan de bel getrokken bij de toezichthouders / overheid? We willen allemaal dat onze dorpen en steden leefbaar blijven en een kwalitatief goed milieu hebben wij, onze kinderen en kleinkinderen echt nodig. Daarom hebben we wetten en regels en partijen als de ANWB. Volgens mij is de ANWB ooit opgericht om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te borgen door van alle verkeersdeelnemers de belangen te behartigen.

Is de ANWB de afgelopen jaren in slaap gevallen? Of zijn andere belangen, zoals de commerciële belangrijker anno 2015?

Wij hadden toevallig ons lidmaatschap begin dit jaar al opgezegd, maar als we het nog niet hadden gedaan, had ik het nu gedaan. De ANWB is m.i. zo geen knip voor de neus waard.

Ik hoop jullie met deze kritiek weer terug op het goede spoor te zetten.

Met vriendelijke groet,
Marcel

Antwoord van Jos

ANWB Expert

De NEDC meting waar u op doelt ligt natuurlijk al veel langer onder vuur. Een testmethode die veel meer aansluit op praktijk gericht gebruik is natuurlijk al veel eerder door verschillende partijen geopperd en is er inmiddels ook. Al vele jaren vóór deze affaire waren die geluiden er al. Met name omdat de gemeten CO2 uitstoot gedurende de NEDC emissietest door de fabrikanten als verbruikscijfers worden misbruikt. Uiteindelijk is de NEDC test een emissietest en geen verbruikstest.

De ANWB wordt al jaren bestookt door teleurgestelde leden die wat verbruik betreft met hun nieuwe auto niet in de buurt komen dan wat vermeld in de brochure. Daarom publiceren we in een test ook altijd een praktijk gericht verbruik. Zelfs de ANWB top tien zuinigste auto's is op basis van praktijkgericht verbruik. Daarom heeft de ANWB én andere partijen al jaren geleden wel degelijk voor een meer op de praktijk aansluitende test gepleit. Uiteraard op politiek niveau omdat dit nu eenmaal een strijd is die in Brussel gestreden moeten worden, met aan de andere kant de machtige Europese auto-industrie als geduchte vijand. U begrijpt dat andere belangen daar een vertragende rol in hebben gespeeld.

Zoals gezegd is er inmiddels een nieuwe testmethode (WLTP) ontwikkeld die mogelijk per 2017 van kracht zou kunnen gaan. Het zou echter heel goed kunnen dat mede vanwege het VW schandaal er nog een extra stap gezet wordt door een emissietest alleen nog buiten het laboratorium te laten plaatsvinden. Een dynamische meting op de weg lijkt inmiddels technisch ook haalbaar te zijn voor een eerlijke CO2 en de zo actuele NOx meting. Het spreekt voor zich dat de ANWB daar een groot voorstander van is.

Hopelijk dat de krachtige en machtige Europese autolobby voldoende aangeslagen is dat er nu een definitieve stap gezet kan worden richting een nóg realistischer testcyclus.