Boete Italië

Vraag gesteld door Lydy op 21 november 2018

Wat moeten wij doen?!
Bekeuring aangetekend ontvangen vanuit Italië.
Wij zijn nog NOOIT in Italië geweest en onze auto ook niet.
Op de datum van bekeuring hadden wij de kleinkinderen te logeren.
Hoe pak je zoiets aan?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft per aangetekend schrijven een bekeuring ontvangen uit Italië. U en ook uw auto zijn niet in Italië geweest en nu is uw vraag hoe te handelen.

In Italië worden verkeersboetes verstuurd door verschillende instanties,zoals de gemeentepolitie of de verkeerspolitie. Vaak wordt de inning van de boete uit handen gegeven aan een incassobureau, zoals het EMO (European Municipality Outsourcing).

U geeft niet aan van wie u de boete heeft ontvangen en ook niet om welke overtreding het gaat. Ik ga er in de beantwoording van uit dat u de boete via het EMO heeft ontvangen.

EMO

Het EMO stuurt allereerst een verzoek tot betaling.Dat is niet de officiële bekeuring, maar een brief waarin wordt aangegeven om welke overtreding en welk bedrag het gaat.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de boete, en dat klopt natuurlijk als u en uw auto niet in Italië zijn geweest, dan kunt u bezwaar maken.

Tegen het verzoek tot betaling van het EMO valt geen officieel bezwaar te maken. U kunt wel telefonisch contact met hen opnemen als u een gegrond bezwaar heeft en dit met hen bespreken. Dat leidt er soms toe dat zij de boete kwijtschelden. In de brief staat een telefoonnummer. Ik raad u aan om het EMO te bellen om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan in het Nederlands.

Na ontvangst van de officiële bekeuring, (het proces verbaal) kunt u in de brief vinden bij welke instantie het bezwaar moet worden ingediend en op welke wijze.

Meer informatie over bezwaar tegen Italiaanse boetes vindt u op onze website.***

Reactie van Lydy:

Beste Henny,
Het schrijven in het Engels komt van:
UNIONE COMUNALE DEI COLLI
COMANDO POLIZIA LOCALE
VIA TONALE, 100
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
Email: protocollo@unionedeicolli.it

Onderstaand mailtje heb ik al verzonden naar bovenstaand emailadres:


Lydy Augustijn


do 22 nov. 12:22 (2 dagen geleden)aan protocollo, bcc: augustijnroyceDear reader,


Yesterday (21.11.18) we received a violation report.

How is that possible?!

We have never been in Italy, not this year ...never!

So this must be a misunderstanding. Also we did not rent our car to anybody else.

Now you do have my e-mailaddress, so please send us the photo made by the local police.

We already had contact with our local police, because this is so strange.

Hope to hear from you soon.

Kind regards,

Royce Augustijn

Number plate 85NRJF register no. 10325/2018

Hopelijk kun je me verder helpen.

Hartelijke groet,
Lydy
echtgenote van Roy***

Reactie van Henny van den Bergh:

Kunt u de brief uit Italië misschien naar mij mailen?

het email adres is : experts@anwb.nl.

Daarna kom ik erop terug.