Aansprakelijkheid voor storing tijdens beurt in de garage

Vraag gesteld door Astraal op 21 januari 2018

Mijn Opel Astra staat sinds 1 november '17 bij de officiële Opelgarage voor een onderhoudsbeurt en APK. Tijdens de beurt is er volgens de garage een storing ontstaan aan het stuurapparaat met als gevolg dat de auto niet altijd start. Eerst heeft de garage geprobeerd dit te verhelpen door plaatsing van een ander gebruikt stuurapparaat. De storing bleef, de garage kon de oorzaak niet vinden. Nu is een nieuw stuurapparaat geplaatst; wij krijgen hiervan de rekening van de garage. Is dit correct / wie is hiervoor financieel verantwoordelijk ?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Tijdens een onderhoudsbeurt in de garage is een storing ontstaan aan uw auto. Deze moet verholpen worden. U vraagt wie de kosten hiervoor moet dragen.

Schade bij reparatie

Het uitgangspunt is dat gebreken voor eigen kosten zijn, ook als deze ontstaan in de garage. Dat is anders als u kunt aantonen dat de garage door een verkeerde handeling of nalaten de storing heeft veroorzaakt. Kunt u dit niet aantonen, dan zijn de kosten voor u als eigenaar.

Conformiteit/wettelijke garantie

Is de storing niet te wijten aan de garage of aan zaken die voor uw rekening komen, dan is de vraag of u als consument iets kunt doen aan deze kosten. Als er geen garantie meer is kunt u nog altijd een beroep doen op de wet. U mag namelijk redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Hoe ouder de auto, des te minder u mag verwachten.

Het gebrek moet in aanleg bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan moet u in ieder geval aantonen dat de auto normaal is gebruikt en naar behoren is onderhouden

Afhankelijk van de leeftijd en kilometerstand van uw auto kunt u de verkoper aanspreken. Dit kan dan omdat u niet zo snel na aankoop al deze reparatiekosten hoeft te verwachten. Het zou redelijk zijn als de verkoper in dat geval een (aanzienlijk) deel van de kosten op zich zou nemen. De verkoper is voor deze regeling uw aanspreekpunt. U moet dus terug naar de verkoper als dit niet de garage is waar de auto nu staat.

Stappenplan

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan reparatie en onderhoud op onze website.