Gaat de verhouding gewicht auto/caravan uit van massa leeg gewicht of massa rijklaar?

Vraag gesteld door Jonne op 13 mei 2015

De ANWB geeft in een percentage de verhouding aan van het gewicht van de caravan t.o.v. auto. Van welk gewicht van de auto mag je dit berekenen:
1 massa leeg gewicht auto
2 massa auto rijklaar
3 massa auto beladen (bagage+passagiers)

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Het beste is om uit te gaan van het beladen gewicht van de auto. Dus inclusief het aantal personen en het gewicht van overige bagage. Het beladen gewicht van de caravan zou dan bij voorkeur maximaal 75 à 80 procent van het beladen gewicht van de auto moeten zijn. Deze verhouding is niet wettelijk vastgelegd maar een advies. Uiteraard om de bestuurbaarheid en stabiliteit van de combinatie zo veel mogelijk te waarborgen.