Gaan de autobelastingen in 2017 omhoog?

Vraag gesteld door luna op 14 december 2016

Ik heb gehoord dat er het één en ander gaat veranderen met de autobelastingen. Wordt de wegenbelasting goedkoper of duurder? Ook hoor ik op radiospotjes over bijtelling die in 2017 gaat veranderen. Wat betekent dat voor mij? Ik heb een Toyota Yaris uit 1999.

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt wat er in 2017 gaat veranderen aan autobelastingen.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 heeft de regering de volgende plannen:

Motorrijtuigenbelasting:

De tarieven van het rijksdeel dalen in 2017 met 2% (inflatiecorrectie buiten beschouwing gelaten). Deze verandering is dus specifiek voor uw auto van toepassing. 2% is een te verwaarlozen verschil maar er is dus sprake van een verlaging.

Volledig elektrische auto’s blijven van 2017 tot en met 2020 vrijgesteld van MRB.

Voor semi-elektrische auto’s (plug-in hybrides/PHEV) blijft het halftarief gelden maar verdwijnt de gewichtscorrectie. Ook voor gewone hybrides verdwijnt de gewichtscorrectie.

Vervuilende diesels die meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten (zonder roetfilter) moeten vanaf 2019 een toeslag van 15 % betalen op het volledig tarief. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt dit alleen voor auto’s die in 2019 12 jaar of ouder zijn.

Bijtelling:

Bijtelling is alleen van toepassing op automobilisten die een auto van de zaak ter beschikking hebben die ook privé wordt gebruikt. De bijtelling voor volledig elektrische auto's blijft 4%. Die van plug-in hybrides gaat van 15 naar 22%. De 25%-categorie krijgt te maken met een verlaging naar 22%.

BPM:

Het tarievenstelsel van de BPM wordt met ingang van 2017 gewijzigd. Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 14,7 % in 2020. De afbouw is een eerste stap is naar een volledige afbouw van de BPM op termijn.

Alle wijzigingen in autobelastingen voor 2017 en de plannen t/m 2020 hebben wij op een rij gezet in het Factsheet autobelastingen.
***

Reactie van haresch:

Dit is geen antwoord, maar een reactie op het voorgaande.
Ik wil weten of de ANWB heeft gereageerd op vermelde plannen van de regering.
Ik vind het namelijk misdadig, dat ik als bezitter van een Prius eerst zogenaamd gemotiveerd c.q. beloond wordt om milieuvriendelijk te rijden met een lagere belasting en vervolgens afgestraft wordt, als het "Den Haag" financieel niet meer goed uitkomt, met een plotseling hogere belasting. Eerder werd ik al ineens gerekend tot een gewone benzinerijder en nu telt ook nog de accu mee als gewicht!
Dus voel ik me nu dubbel gepakt.
Graag hierop uw reactie, Han Scherer.***

Reactie van Jos van der Drift:

Het klopt dat per 1 januari de kilocorrectie van 125 kilogram is komen te vervallen in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor hybride auto’s. Deze auto’s zijn in het verleden gedurende een aantal jaar fiscaal gestimuleerd: eerst met een korting en vervolgens een vrijstelling van de BPM en de MRB. Vanaf 2014 gold het normale MRB-tarief minus de kilocorrectie. In de in juni 2015 gepresenteerde Autobrief 2017-2020 is aangekondigd dat deze kilocorrectie per 2017 komt te vervallen; dit voorjaar hebben beide Kamers daar mee ingestemd. De overweging hierbij is dat hybride auto’s steeds meer normale auto’s in het straatbeeld worden. Daarom worden deze auto’s ook in de belastingen steeds meer als normale voertuigen behandeld. Het behouden van oorspronkelijke kortingen zou betekenen dat nieuwe (veel schonere/zuinigere) voertuigen een nog veel grotere korting zouden moeten krijgen. Omdat auto’s elk jaar schoner en zuiniger worden, is dat op termijn onbetaalbaar.

In de Autobrief 2017-2020 is ervoor gekozen om de komende vier jaren volledig elektrische auto’s fors te blijven stimuleren (BPM- en MRB-vrij). Plug in hybrides (stekkerauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 1 en 50 gram/km) betalen de komende vier jaar een halftarief MRB, waardoor ze hopelijk binnen het bereik van particulieren komen. En voor het overgrote deel van de particuliere automobilisten gaan de autobelastingen omlaag: in 2017 daalt de MRB (Rijksdeel) met 2% en de komende vier jaar wordt de BPM met bijna 15% afgebouwd. De overheidsinkomsten uit autobelastingen stijgen de komende jaren niet. Over het totale belastingpakket in de Autobrief is de ANWB positief, maar we beseffen ons goed dat er maatregelen in zitten die voor sommige voertuigeigenaren nadelig uitpakken. Zoals gezegd, eigenaren van hybrides hebben gedurende een aantal jaren genoten van een belastingvoordeel.

De ANWB heeft er destijds bij de overheid en politiek op aangedrongen om auto-eigenaren meerjarige zekerheid te bieden over de autobelastingen. Dat heeft geleid tot de introductie van de Autobrief (de eerste brief verscheen in 2011, de tweede in 2015), waarin telkens voor een periode van vier jaar de autobelastingen gepresenteerd worden.***

Reactie van Nico41:

Wij als Hybrit auto mobilisten Worden genaait door onze eigen regering
Eerst stimuleren om te kopen en wort je genaait plat gezegd
Dat ik wat wegen belasting moet betalen dat begrijp ik wel maar het volle pond vindt ik puur diefstal
Als hybride rijder wort je niet een maar drie keer gepakt
Eerst een klein betje voordeel vervolgens volle mep betalen en nu zakt hij ook nog een keer flink in waarden
Bedankt politiek diefen zijn het
Hoe word u belazert
Waar was nu de ANWB had ik wat meer van verwacht sorry groet Nico***

Reactie van nox:

Sorry, maar als Hybride-rijder dien je ook te kijken naar de 'schoonheid' van je auto. Priussen - net als alle anderen - zijn zelden zo schoon als je denkt. De hybriderijders hebben hun voordeel eruit gehaald (geen bpm, jaren lagere mrb) en dat nu de prijzen omhoog gaan is te verwachten. Als iedereen nu rondrijdt met een veel zwaardere en toch vervuilende auto is dat niet haalbaar. Kijk naar the bigger picture. En als je hybrid echt zo zuinig is... Je betaalt toch amper benzine? Je rijdt supergoedkoop... ;)***

Reactie van Jandini:

Ik begrijp sowieso niet waarom de wegenbelasting niet verwerkt is in de benzine/diesel prijs. Dat zou veel eerlijker zijn. Dan betaal je immers in verhouding naarmate je gebruik maakt van de wegen.***

Reactie van G. Elskamp:

We hebben hier te maken met een zeer onbetrouwbare overheid. Toen ik mijn Hybride (Honda) kocht in 2014 had ik helemaal geen vrijfstelling van BPM etc. Alleen die 125 kg gewichtsaftrek. Er was helemaal niet bekend dat die zou worden afgeschaft. Ik vind dat dit soort maatregelen moeten gelden tot het einde van de levensduur van de auto. Je koopt een auto op de propositie van dat moment. Als je dan later met een hogere belasting wordt geconfronteerd omdat er weer nieuwere zuinigere autos komen vind ik een hele vreemde denkwijze. Je wordt dus gestraft voor je milieuvriendelijke keuze. Mijn auto is nog even zuinig/uitstootvriendelijk als bij aanschaf.. en beter dan dezelfde auto zonder hybride, maar ik moet wel meer belasting betalen. Hoe praat je dat recht...***

Reactie van Bart vd Meulen:

Hybride auto's en electrische auto's zijn helemaal niet zo 'eco' als men beweert en van de fabrikanten uit aangeeft. Want in het verleden keken we alleen maar naar uitstoot. Maar om een milieubelasting van voertuigen te kunnen meten, moeten alle factoren worden meegewogen. De zogenaamde 'ecologische voetafdruk' gaat verder dan alleen maar uitstoot. Als we rekenen vanaf het begin, het delven van de ertsen en het winnen van de materialen waar electrische auto's van gemaakt worden, het gebruik van zeldzame metalen, de CO2 uitstoot van winning, transport en productie van onderdelen en de milieubelasting van recycling, tezamen met de milieubelasting van de brandstof (in Nederland nog voornamelijk kolencentrales bij electrische voertuigen) krijgen we een totaal ander plaatje. Men heeft wel eens gekscherend berekend, dat een grote Amerikaanse auto een kleinere ecologische voetafdruk heeft dan een electrische kleine auto, maar men zal hier inderdaad niet ver naast zitten. Ondanks het benzineverbruik en het hogere gewicht van de grote Amerikaan.
Maar ook auto's met een 'milieubewuste 1 liter motor' kunnen wel eens een grotere voetafdruk bezitten dan we denken. Immers, een motor met een grotere cilinderinhoud hoeft minder hard te werken, wordt intern minder belast en kon wel eens veel meer kilometers meegaan dan een sterk geknepen motor. "Levensduur' is een enorme factor in de ecologische voetafdruk, waar het om vervanging gaat. Immers, stel een grotere motor gaat 400.000 kilometer mee en een kleinere 200.000 kilometer. Dan is de ecologische voetafdruk van de kleine motor de factor 2 ten opzichte van de grotere motor qua ertsen, materialen en productie.
Daarom, iedereen rekent zich rijk en slaat zich op de borst 'dat men zo milieubewust rijdt', maar het tegendeel kon wel eens onaangenaam waar zijn.
De enige brandstof met inderdaad een lagere ecologische voetafdruk ten gevolge van de lagere uitstoot, LPG, wordt daaraantegen in Nederland fiscaal bestraft.***

Reactie van familie W:

De accu's zijn recyclebaar, een hybride auto verbruikt minder banden (door het remmen op de elektromotor), een hybride auto verbruikt minder benzine en stoot navenant dus minder uit. Het grote voordeel van deze auto's is dat ze in stedelijke gebieden voor een deel op de accu rijden waardoor de luchtvervuiling juist daar veel minder is.
Onze MRB gaat van 28 naar 42 euro per maand, gelijk aan een volledig op benzine rijdende auto. Terwijl de uitstoot in stedelijke gebieden veel minder is. Dat wringt.
Het grote nadeel van dit soort fiscale maatregelen is dat kopers voor een volgende auto ook weer naar benzine auto's zullen gaan kijken (die soms even zuinig rijden maar dus wel altijd op benzine rijden = altijd uitstoot). En er zullen heel wat hybrides straks naar het buitenland verdwijnen waardoor al die dure fiscale maatregelen ook nog eens deels weggegooid geld is. Ook botst dit met het overheidsbeleid om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren.
Al met al een slechte ontwikkeling die meer gedreven lijkt door geld dan door maatschappelijke betrokkenheid of zorg voor het milieu. De overheid toont zich ook een onbetrouwbare partner door telkens de spelregels tussendoor te veranderen.***

Reactie van MrMoto:

Nog een opmerking over de "eco" elektrische auto: voor zijn benodigde elektriciteit moet de lektriciteit in een energiecentrale worden opgewekt! Daar is veelal olie of steenkolen voor nodig en een elektriciteitscentrale heeft een rendement van gemiddeld iets tussen de 35 - 45%. Vervolgens moet die elektriciteit met hoogspanning nog worden getransporteerd en worden omgezet in een veel lagere gelijkspanning. Daarbij treden ook de nodige (warmte-)verliezen op! De rechtvaardige vraag dient zich duidelijk aan wat dan nog de reële milieuwinst is t.o.v. auto's die rechtstreeks op benzine rijden en daarbij dan ook veel lichter in gewicht zijn. Het zal wel wat energierendement maar niet zo veel als de juichende media propageren en inderdaad: voor de accu's zijn extra schaarse grondstoffen nodig.***

Reactie van henryw210:

allemaal heel simpel schaf alle autobelasting bpm wegenbelasting btw af
in heel europa en verhoog de brandstofprijzen met 25 cent per liter of kwh stroom
betalen voor gebruik niet voor bezit
dan betaalt ook iedereen wegenbelasting voor onderhoud wegen en infrastructuur
dan is t eerlijk verdeeld voor iedereen
maar dat zal wel n utopie zijn
groet henry***

Reactie van Prius3:

Mijn Prius gaat van €51 naar €58 per maand voor de MRB.
Tevens is de Bijzondere Verbruiksbelasting op hybrides verhoogd.
Hybrides zijn nu door de hogere prijzen door de accu's en de heffingen van Mr. Wiebes veel duurder dan sterk vervuilende diesels.
Tevens de bijtelling. Dus ik koop geen Prius4 als gepland.***

Reactie van RonalT:

In verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst geld bij de overheid zeker, Nico41. Als er nu een voordeeltje gegeven wordt moet je niet denken dat het tot in lengte van jaren zo zal blijven.
Je moet het maar zo zien dat jij enkele jaren minder betaald heb. Dat is verdiend.

De familie W denkt dat hun banden minder slijten door remmen op de electromotor. Laat ik u gerust stellen, de banden slijten even hard, hoe u ook remt. Alleen remmen zoals de Flintstones deden is beter voor uw banden, maar niet voor uw schoenzolen.
Uw remblokken zullen minder snel slijten. Verder veel voordelen van elektrisch rijden, maar de nadelen wordt over gezwegen.

henryw210 wil de autobelastingen afschaffen de de prijzen van brandstof en KWh verhogen. Realiseert u zich wel dat u dan autobelastingen gaat betalen als u het licht thuis laat branden of elektrisch aan het koken bent.

Veel kletspraat, maar allemaal niet zo spannend. Als we het geheel goed bekijken blijkt er ontzettend veel belastinggeld als subsidies weggegeven te zijn. Bedrijven en de milieumaffia hebben daar goed samengewerkt en gebruik van te hebben gemaakt. Wat heeft het opgeleverd..... ik weet het niet.

Maar beter voor het milieu en uzelf is af en toe de keuze te maken om te fietsen te pakken of een stukje te lopen.
De meeste gebruiken de auto wel eens voor een kort ritje (3-4 kilometer) dat eigenlijk op een andere manier kon.

En ja ik ken alle smoezen ook waarom we wel met de auto moeten.....***

Reactie van cees2:

mensen met een hybride auto hebben jarenlang het voordeel gehad maar reden ook vaak de meeste kilometers op de fossielen brandstof. dus krijgen ze nu een sigaar uit de eigen koker. niet zo zeuren mensen, we weten nou eenmaal dat de auto een melkkoe is, en dat zal altijd zo blijven***

Reactie van gmh:

Een auto van 1999 moet je natuurlijk niet meer zakelijk rijden. De bijtelling en de te betalen belasting is veel hoger als dat jouw kosten zijn, want afschrijving heb je niet meer. Dus ga dat ding privé rijden***

Reactie van gorin002:

een benzien motor is niet vies
je moet alleen onderhoud,zoals op tijd olie vervangen bougies en op een moment
de uitlaat vervangen ook voor diesel
er is bio feul and LPG
electromotor hoef je niks tedoen accu en de electromotor

denk slijtage van de banden houd in hoe je rijd
burn outs of hard remmen en slippen veel slijtage

het zou kunnen dat vies Milieu komt van oude olie of bougies die niet goed kunnen recycled word

vraag een vliegtuig hoe zit daar mee
A8 diesel van de koning en de autos van de overheid
zijn dat allemaal
electric smart skelters ?

ik heb een corsa 2016 betaal per 2 maanden of per maand 42 euro of 43
ze weegt bijna 1000 kilo
ga ik meer betalen.