betreft Algemene voorwaarden ' mijn auto onderhoud'. Onder kop ' beeindiging gebruik' staat dat Anwb asn het lid kosten kan factureren die direct verschuldigd zijn. Hoe zit dit? Het is toch gratis voor leden?

Vraag gesteld door Youri van Riemsdyck op 16 oktober 2015

wilt u mij schriftelijk bevestigen indien de kostenbepaling onjuist in de alg. vw is opgenomen en geen sprake is van kosten, niet gedurende het gebruik en ook niet bij beeindiging van het gebruik?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

We rekenen er inderdaad géén geld voor zoals u aangeeft en dat zijn we ook in de toekomst niet van plan. Het zou in de toekomst kunnen dat er nieuwe diensten worden toegevoegd aan Mijn Auto Onderhoud waar misschien wél een vergoeding voor wordt berekend. Er staat om die reden ‘eventuele kosten’ in het artikel.

Ik snap absoluut dat dit enigszins verwarrend kan zijn en zullen ook kijken hoe we deze verwarring kunnen wegnemen bij onze leden. Dat is nu net niet de bedoeling van dit artikel in de voorwaarden.