Opsturen rijbewijs naar Duitsland na overtreding van 45 km teveel

Vraag gesteld door Arris56 op 18 december 2017

Moet je je rijbewijs opsturen naar een Duits politiebureau na een snelheidsovertreding van 45 km. De boete is betaald en er is geen verweer ingesteld.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een snelheidsboete gehad uit Duitsland die u hebt voldaan. U vraagt zich af of u uw rijbewijs desondanks dient op te sturen.

Naast een geldboete kan een rijverbod opgelegd worden, variërend van één tot drie maanden. Dit rijverbod geldt niet in Nederland, maar alleen in Duitsland. U hebt vier maanden de tijd om het rijverbod te laten aantekenen. Soms gaat het rijverbod in op de dag dat u het verbod laat aantekenen. In andere gevallen gaat het verbod in op de dag erna. U kunt dit navragen bij de instantie waar u het verbod laat aantekenen. Laat u het verbod helemaal niet aantekenen dan kunt u een hogere boete krijgen en als u toch rijdt in Duitsland kan het rijbewijs in beslag worden genomen.

Voor informatie over hoe te handelen bij een rijverbod verwijzen wij u naar de betreffende instantie. Contactgegevens staan op de brief.

Meer informatie over boete uit Duitsland vindt u op onze website.