Nieuwe auto duurder door hogere CO2-uitstoot?

Vraag gesteld door Bombo op 09 januari 2018

Ik sta op het punt om een nieuwe auto te bestellen. De auto van mijn keuze kan pas in juni worden geleverd. Deze heeft een hogere CO2-uitstoot dan het vorige model met dezelfde motor. De verkoper zei dat de auto door de hogere uitstoot duurder zou kunnen worden. Ik begrijp niet hoe dat kan.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U bent met een nieuwe auto bezig, maar er is onduidelijkheid over de prijs. Dat zou te maken hebben met de CO2-uitstoot.

In het kort: de meting om de CO2-uitstoot vast te stellen is veranderd. Die is realistischer dan de oude meting, waardoor de CO2-uitstoot hoger uitvalt. De aanschafbelasting BPM is gebaseerd op de hoogte van de CO2-uitstoot, waardoor auto's duurder worden als er niets verandert aan de vaststelling van de BPM. Daarover gaan de staatssecretaris van financiën Menno Snel en de Rai Vereniging, de belangenbehartiger van de Nederlandse auto-importeurs, zeer binnenkort in gesprek.

Voor auto's die reeds rijden verandert er niets, daarover is de BPM al afgedragen. Het betreft alleen auto's die recent nieuw op de markt zijn gekomen, en al volgens de nieuwe testmethodiek zijn gemeten.

Hoogte aanschafbelasting gebaseerd op CO2-uitstoot
In veel Europese landen waaronder Nederland is de hoogte van de aanschafbelasting BPM afhankelijk van de CO2-uitstoot volgens fabrieksopgave. Hoe hoger de uitstoot, des te meer belasting moet er bij de aanschaf worden betaald.

De BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die in het officiële document (CVO), in de kentekenregistratie én in de folder van de auto vermeld staat. De CO2-uitstoot is tot stand gekomen bij een laboratoriumtest, een cyclus volgens een vaste procedure. Die testcyclus is veranderd.

Oude cyclus NEDC te rooskleurig
Tot september 2017 was de New European Driving Cycle (NEDC) de verplichte cyclus. Deze laboratoriumtest zorgde voor erg lage verbruikscijfers die in de praktijk haast niet gehaald werden. Het verschil tussen de fabrieksopgave en het verbruik in de dagelijkse praktijk kon oplopen tot 40%. Dat leverde veel klachten van consumenten op, die pleitten voor een realistischer meetmethode.

Die is er nu. Vanaf september 2017 worden nieuwe auto's volgens de WLTP getest de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Die geeft dus een meer realistische uitslag, lees hoger dan bij de NEDC. Maar omdat de gemeten CO2-uitstoot bij de nieuwe test hoger wordt, heeft dat gevolgen in landen waar de CO2-uitstoot bepalend is voor de hoogte van belastingen. In Nederland is de aanschafbelasting BPM gebaseerd op de CO2-uitstoot.

Overgangsregeling
Het is niet de bedoeling dat Europese consumenten financieel benadeeld worden door de overgang naar WLTP. De volgens WLTP gemeten CO2 wordt tijdens de overgangsperiode teruggerekend naar een CO2 waarde die volgens de NEDC van toepassing zou zijn. Hierdoor zouden er geen nieuwe BPM tabellen nodig zijn. Bij overleg over de invoering van WLTP is door het Ministerie van Financiën te kennen gegeven dat er geen sprake zou zijn van een BPM verhoging dankzij de NEDC terug rekening. Het is nog de vraag hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien.

Wat doet de ANWB?
Samen met de branche willen wij in overleg met de overheid, omdat er is toegezegd dat er geen verhoging van BPM zou plaatsvinden door de omschakeling van NEDC naar WLTP. De invoering van een nieuwe typegoedkeuringstest mag voor de consument niet tot hogere kosten leiden.

 

 


***

 

 

 

 

Reactie van cees2:
Beste Bombo, het is al door de geschiedenis heen dat de auto gebruikt wordt al melkkoe, onze overheid loopt daarmee voorop. In andere landen weten ze niet eens wat bpm is, hier is het een bron van inkomsten om de andere gaten te dichten. Tegenwoordig praten we alleen nog over het milieu en dat brengt geld in het laatje.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Trotter:
De verbruiksttest voor auto's kan dan wel anders zijn, maar nieuwe auto's rijden een stuk zuiniger dan auto's van een aantal jaar gelden. Ik rijd een SUV die tussen de 1 op 14 tot 1 op 16 rijd. Mijn vorige auto haalde amper de 1 op 11 (gewone auto). Ik zou dus daarmee niet verwachten dat tabellen voor BPM gewijzigd moeten worden als het om werkelijke cijfers gaat.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van SanderNbr:
Het is te belachelijk voor woorden. De BPM mocht niet meer en toen kwam er een milieutax (die afgebouwd zou worden, toch?). Een BMW die vorig jaar ook gewoon te koop was kost de consument nu € 15.000,- meer. Dit is gewoon diefstal. Alles wordt alsmaar duurder en je wordt door de overheid gedwongen om een driecilindertje te gaan rijden. Als iedereen dat doet zullen ze ook die categorie een stuk zwaarder gaan belasten. ANWB doe er eens wat aan.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Uncles:
Natuurlijk wordt de auto al jaren gebruikt als melkkoe, algemeen bekend. Op een of andere manier moet de overheid de financiën rond krijgen. Linksom of rechtsom. Als van de ene maatregel minder geplukt gaat worden gaat een andere wel omhoog. Daar kun je je druk om maken of gewoon accepteren. Dit laatste scheelt een hoop stress.