Turoborotondes

Vraag gesteld door Patrick57 op 07 december 2018

Op de nwe turborotondes zijn de rijstroken door een betonnen verhoging van elkaar gescheiden, Je kunt er met moeite overheen, maar dat mag niet want links en rechts naast de verhoging zijn twee doorgetrokken strepen. Als je nu op de rotonde rijdt en je wilt rechtsaf, kun je niet anders dan de weg volgen. Je moet dus ook wel. Vraag is: ben je daar verplicht om richting aan te geven immers, je volgt gewoon je eigen rijstrook en verandert eigenlijk niet van rijstrook of richting. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt of u op een turborotonde richting aan moet geven.

In artikel 55 Reglement verkeersregels en verkeerstekens is het volgende bepaald:

“Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Als u zich in uw geval niet zijdelings verplaatst hoeft u geen gebruik te maken van uw richtingaanwijzer.***

Reactie van Patrick57:

Wanneer ik de regelgeving correct interpreteer en ook gezien de plaatselijke situatie: twee doorgetrokken strepen die je volgens dezelfde wet niet mag overschrijden (verkeerstekens gaan voor op gedragsregels), het blijven volgen van dezelfde rijstrook (je maakt daardoor ook geen zijdelingse beweging), hoef je dus geen richting aan te geven.