400 euro voor vaststellen schade aan motor, is dat redelijk?

Vraag gesteld door Valentijn_ op 22 augustus 2017

Helaas is de distributieketting van mijn BMW1 serie gebroken. Hierdoor kan de auto niet meer verder rijden. De ANWB heeft de auto daarom naar de garage gesleept.

We hebben de garage gevraagd om te kijken hoe erg de schade is zodat we kunnen besluiten reparaties al dan niet uit te voeren.

De garage heeft geconstateerd dat er meerdere beschadigingen in de motor zijn en vragen voor het vaststellen hiervan 400 euro. Is dat een redelijk bedrag? Is het veel werk om dit vast te stellen?

Thanks in advance!

Valentijn

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

De distributieketting van uw BMW 1-serie is gebroken. U heeft de garage opdracht gegeven de gevolgschade vast te stellen. Ze hebben de auto onderzocht en rekenen daarvoor 400 euro. Omgerekend zullen ze zo'n vijf uur hebben besteed. Dat is niet onrealistisch als je het onderzoek grondig wil doen. We weten niet hoe uitvoerig het onderzoek geweest is.

Een distributieketting is onderhoudsarm. Hij hoeft niet op een vast moment vervangen te worden zoals bij een distributieriem. U mag van een distributieketting verwachten dat het onderdeel bij normaal gebruik een motorleven lang mee gaat.

Indien er nog garantie van kracht is zou deze reparatie onder garantie vallen. Zonder garantie kunt u zich beroepen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Voldoet de auto niet dan kunt u hiervoor de verkoper aanspreken.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. De verkoper zal dus moeten aantonen dat het gebrek aan onderhoud de oorzaak is van de schade. Kan dat niet dan is de verkoper gewoon aan te spreken.

U kunt de verkoper aanspreken op grond van het feit dat u niet zo snel na aankoop al deze reparatiekosten en schade hoeft te verwachten. Overmacht speelt hier geen rol. Ook al kan de verkoper hier weinig aan doen, als verkoper is hij wel verantwoordelijk voor hetgeen hij levert.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.