Nieuwe motor noodzakelijk II?

Vraag gesteld door Willem Nooit op 08 februari 2015

Zie mijn vraag op 05-02-2015. Aanvullend: recent werd een bobine vervangen. Er is incidenteel, niet consequent, verhoogd olieverbruik, zonder duidelijke oorzaak. "dat kon er inderdaad bijpassen". Was dus kennelijk geen primaire overweging. Vlgs de monteur is bij dit type de cilinder onlosmakelijk van het motorblok. Wat ontbreekt aan de onderbouwing? (Van de conclusie dat de motor vervangen moet worden) ( Los/ ter vermijding van evt ANWB keuring)

Antwoord van Jos

ANWB Expert

De defecte bobine staat wat mij betreft los van het compressie en koelwater verhaal. Wellicht is de motivatie van de garage om aan een motor van bijna drie ton maar niet meer intensief te sleutelen. Daar is zeker iets voor te zeggen maar ik kan niet uit uw verhaal opmaken, dat daar het advies van de garage ook op gericht is. Maar nogmaals, koelwater- en compressieverlies is niet meteen gerelateerd aan een compleet andere motor. Vermoedelijk is de kilometerstand een belangrijk gegeven in dit advies.