kan ik met mijn auto uit 1993 in Parijs rijden

Vraag gesteld door flauwe kul op 23 januari 2018

milieusticker

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u met uw auto uit 1993 in Parijs mag rijden.

Op onze website vindt u alle informatie over de milieuzone en stickers voor Parijs.

Hieruit blijkt dat er permanente en tijdelijke milieuzones zijn.

Een permanente milieuzone mag u alleen in met een geldige milieusticker. Een milieusticker is uitsluitend verkrijgbaar voor personenauto's met een datum 1e toelating na 31-12-1996

Voor uw auto met een datum 1e toelating in 1993 kunt u dus geen milieusticker krijgen.***

Reactie van flauwe kul:

het gerucht gaat dat deze milieusticker niet nodig is tussen 20.00 uur en 08.00 uur. Is dat zo? bvd***

Reactie van Leo Ruijgrok:

U vraagt of er uitzonderingen zijn in een permanente milieuzone.

Die zijn er inderdaad en kunt u vinden op onze website.

Parijs
  • Het hele centrum van Parijs is vanaf 1 januari 2017 aangewezen als permanente milieuzone(ZCR). Voertuigen moeten hier op doordeweekse dagen tussen 8 en 20 uur een milieusticker voeren. Deze maatregel geldt sinds 1 april 2017 ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
  • De milieuzone betreft het gebied binnen de ringweg, de boulevard périphérique. De ringweg zelf behoort niet tot de permanente milieuzone, wel tot een mogelijk ingestelde tijdelijke zone.
  • Op dagen met extreme luchtvervuiling kan het rijverbod in het centrum ook gaan gelden voor voertuigen met bepaalde categorieën stickers (de meest vervuilende voertuigen). Dit wordt aangegeven via borden. Het rijverbod kan dan ook uitgebreid worden tot aan de buitenring, de superpériphérique (A86). Let op: de binnenring, de périphérique, valt dan ook binnen de milieuzone, de A86 niet.