Verschil in berekening ANWB en Belastingdienst

Vraag gesteld door Misco op 10 februari 2015

Via Kassa kwam ik in contact met uw website om de autyobelasting vast te stellen. Ik berekende hier een bedrag op van € 1009,00 terwijl ik maar voor € 300,00 perr jaar wordt aangeslagen. Klopt dit? Ook zie ik op de website dat ik het aantal gereden km per jaar moet opgeven; dit veranderd de aanslag. Maar ik ben door de Belastingdienst aangeslagen en heb nog nooit het aantal km's opgegeven. Hoe zit het nu eigenlijk en klopt het bedrag van de ANWB., Ik heb wel een hybride-auto, maar vanaf vorig jaar is daar het voordeel niet meer van torepassing. Kunt u mij duidelijkheid geven?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Ik verneem graag het kenteken van de auto. Waarschijnlijk heeft u het rekenprogramma geraadpleegd om alle autobelastingen te berekenen waarin uiteraard de MRB is opgenomen. Met de identiteit van uw auto kunnen we checken of er een fout ingeslopen is.***

Reactie van Misco:

56-ZRT-7 Yaris Dynamic Hybride

Ik ben benieuwd.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Misco***

Reactie van Jos van der Drift:

Het rekenprogramma gaat uit van het kentekengewicht zonder aftrek van het hybride gedeelte van 125 kg. Uiteindelijk is de MRB dan 200 euro minder dan opgenomen. Vandaar dus het verschil. Ik ga het doorgeven!***

Reactie van Misco:

Goed dat er een verschilpunt in het rekenprogramma van de ANWB is ontdekt, maar met € 200,00 verschil is mijn verschil in optiek nog niet rond. Zoals aangegeven betaal ik nu immers € 300,00 per jaar tegen € 1.009,00 volgens het rekenprogramma. Ook is mijn vraag m.b.t. de invloed van opgave van het jaarlijks te verrijden aantal kilometers voor het rekenprogramma nog niet beantwoord. Daarover heb ik nooit eerder opgave gedaan aan de fiscus; juist of onjuist?***

Reactie van Erik Jan de Jong:

De Autobelastingcheker (link http://www.anwb.nl/auto/autobelastingen) berekent hoeveel belasting u in totaal betaalt. Dus naast Motorrijtuigenbelasting (onderverdeeld in een rijksdeel en provinciale opcenten) wordt ook BPM, BTW en accijns op brandstof meeberekend. Om de accijns en BTW op brandstof te kunnen berekenen hebben wij het jaarkilometrage nodig. Bovendien kunnen we met behulp van het jaarkilometrage het totaalbedrag aan belastingen uitdrukken in centen per kilometer.