Auto kopen maar er staat geen garantie vemeld

Vraag gesteld door 050 op 24 november 2016

Wij hebben een auto, tweedehands, gekocht maar de verkopende partij heeft geen vermelding gemaakt van de mondeling afgesproken 6 maanden BOVAG garantie. Nu heb ik hier expliciet, telefonisch, op de dag van aankoop nogmaals om gevraag om dit te vermelden in de factuur maar het bedrijf reageert hier niet op. Wat zijn mijn rechten en plichten hierin. We moeten de auto nog betalen trouwens.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een tweedehands auto gekocht, maar maar de verkoper zet geen BOVAG garantie op de factuur. U vraagt wat uw rechten zijn.

Als u een auto koopt bij een BOVAG bedrijf, dan heeft u recht op BOVAG garantie. Voorwaarde is dat de auto duurder is van € 4500 of meer dan 35% van de oorspronkelijke catalogusprijs bedraagt.

Dit is alleen anders indien u expliciet (nadrukkelijk) afziet van de BOVAG garantie. Dit gebeurt door middel van een paraaf van de koper op de koopovereenkomst/factuur bij de tekst dat u afziet van garantie. Let dus goed op dat u hiervoor niet tekent.

Kort gezegd, u heeft recht op de BOVAG garantie, tenzij u er expliciet vanaf heeft gezien.

Als de auto niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan moet het wel nadrukkelijk op de koopovereenkomst worden gezet dat u recht heeft op BOVAG garantie.

Meer informatie over de BOVAG garantie vindt u op onze website.