Uitstel aflevering nieuwe auto door extra kwaliteitscheck acceptabel?

Vraag gesteld door oldie op 02 november 2016

Mijn nieuwe auto zou begin week 7 november afgeleverd worden. Bij navraag bij de MB dealer kreeg ik te horen dat dit 3 weken is opgeschoven wegens een extra kwaliteitscontrole. Nu is bekend dat het productieproces voortdurend wordt gemonitord en slechts bij afwijkingen worden auto's van de band gehaald.
Of wil men controleren of de kwaliteit van het productieproces in orde is? Dat men dit doet valt te prijzen, maar doe dit met een showroommodel en niet met een door de klant gespecificeerde auto. In ben voornemens de aflevering te annuleren.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht en deze wordt nu drie weken later afgeleverd wegens een extra kwaliteitscontrole.

In verreweg de meeste gevallen is er sprake van een vermoedelijke leveringstermijn en kan het door omstandigheden voorkomen dat de auto later geleverd wordt. Dit is niet geheel ongebruikelijk.

Vermoedelijke leveringstermijn

Bij het afspreken van een vermoedelijke leveringstermijn in de koopovereenkomst is er geen vaststaande afleveringsdatum. De verkoper geeft aan in welke maand of welke week de aflevering ongeveer plaatsvindt.

Komt de verkoper de vermoedelijke datum niet na? Stel de verkoper schriftelijk in gebreke en stel daarbij een redelijk termijn. Is de verkoper aangesloten bij de BOVAG, dan is de termijn drie weken. Is de gestelde termijn verstreken zonder levering, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden.

Vaste leveringstermijn

Als er sprake is van een vaste leveringstermijn - er staat dan een specifieke datum in de koopovereenkomst, dan kan de e verkoper kan hier niet van afwijken zonder uw toestemming.

Komt de verkoper de vaste leveringstermijn niet na, dan kunt u de overeenkomst schriftelijk ontbinden.