Seat met gebroken zuiger

Vraag gesteld door TeeCee op 12 december 2017

Onze auto heeft na pas 60K kilometers een gebroken zuiger. Dit wil de SEAT dealer repareren onder garantie (volledig vervangen motor). Er zijn al eerder Seat's die dit euvel hebben gehad. Volgens de garantie-expert van Seat komt dit door een software fout in combinatie met slechte brandstof. Op de vraag waar we gewoonlijk tanken werd er aangegeven dat de Total inderdaad slechte brandstof heeft.
Omdat het nu niet helemaal (in hun ogen) hun schuld is, willen ze dat wij het arbeidsloon betalen, paar duizend euro.
Waar ik ook zoek op internet er is nergens (wetenschappelijk) bewijs dat welke brandstof leverancier dan ook slechte brandstof levert. Sterker nog dat alles van dezelfde regionale depots komt en er alleen door de merken wat "peper en zout" wordt toegevoegd.
Ander argument is dat de motor is gemaakt voor de Duitse markt en de Duitse benzine en die heeft een hoger octaangehalte als die in Nederland dus ik had 98 moeten tanken (staat nergens en is bij de aanschaf van de auto ook niet als "voorwaarde" verteld).

Is het raar dat wij dit als een smoes vinden om een deel van de schuldvraag bij ons te leggen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een Seat (60.000 km) waarvan een van de zuigers is afgebroken. De dealer vergoed een nieuwe motor, maar verlangen dat u het arbeidsloon voor uw rekening neemt, vanwege tanken van verkeerd merk benzine (Total).

Levensduur
Bij normaal gebruik en regulier onderhoud behoort een zuiger een motorleven lang mee te gaan.

Wettelijke garantie
Nu één van de zuigers ondeugdelijk blijkt, en zodoende niet voldoet aan de redelijke verwachting (welke u mocht hebben op grond van de koopovereenkomst) kunt u zich als consument een beroep doen op de wettelijke garantie (art 7:17 BW).

Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

Reparatiekosten
Kosten voor herstel blijven (inclusief het arbeidsloon) voor rekening van de verkoper.

Kwaliteit benzine
De stelling van de dealer dat het defect - aan de zuiger - mede het gevolg is van de inferieure kwaliteit van de benzine van Total is onzinnig.

Conclusie
Nu vaststaat dat de zuiger onfdeugelijk is, maakt dat de herstelkosten volledig voor rekening van de verkoper blijven (art 7:21 lid 2 BW).

Geschillen
Mocht u het met de dealer niet eens worden over de verdeling van de reparatiekosten, dan kunt u - al dan niet met hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.