Ik heb een nieuwe Honda CRV Elegance Edition automaat besteld in november en heb te horen gekregen dat de BPM voor 2017 aanzienlijk meer is

Vraag gesteld door miah op 29 november 2016

hoeveel meer wordt het en hoe ziet de berekening eruit?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de BPM-wijziging die per 1 januari 2017 ingaat. BPM is Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen, een aanschafbelasting.

Hogere BPM, duurdere auto?

De BPM-schijven worden jaarlijks aangepast. De aanschafbelasting van een bepaalde auto kan na wijziging hoger uitvallen en daardoor de consumentenprijs.

Dat is echter niet altijd het geval, want importeurs passen wel eens hun nettoprijzen aan, met als doel het verschil in consumentenprijs vóór en na de BPM-wijziging te beperken.

Ervan uitgaande dat uw Honda CRV een benzinemotor heeft, gaat de BPM per 1 januari met circa €3250,- omhoog. Dat is een fors bedrag. Of de consumentenprijs ook 3250 euro hoger uitvalt, is nog afhankelijk van wat Honda met de nettoprijzen doet. Misschien kan uw dealer u daar al over inlichten.

Overgangsregeling

Het is waarschijnlijk dat de auto duurder wordt per 1 januari 2017. Als u de auto geleverd (tenaamgesteld) wil hebben in 2017, dan is er onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid om toch het 2016-tarief te betalen. Er bestaat namelijk een overgangsregeling, die is vastgelegd in Artikel 16a van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

In het kort moeten er aan twee voorwaarden worden voldaan:

1 Het kenteken moet zijn aangevraagd en toegekend in 2016

2 De tenaamstelling van het kentekenbewijs moet plaatsvinden in de eerste twee maanden na de tariefswijziging, in dit geval dus in januari of februari 2017.

Aanvragen van het kentekenbewijs doet de importeur, toekennen doet de RDW. Als een kentekenbewijs is toegekend is de cijfer-lettercombinatie van het kenteken vastgesteld en gekoppeld aan het chassisnummer van de auto. De status van het kenteken is dan 'inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling'. Bij de tenaamstelling komt de auto op uw naam. Deze datum wordt in het kentekenbewijs vermeld als ‘eerste ingebruikname’.

Als het kenteken pas in 2017 kan worden aangevraagd en toegekend, dan geldt de 2017-consumentenprijs.