Deutsche bekeuring in het Nederlands

Vraag gesteld door Germarver op 22 mei 2018

Ik heb een bekeuring in Duitsland ontvangen
Heb al 2 keer gevraagd om hem in het Nederlands toe te sturen!
Maar dat wordt genegeerd

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen in het Duits. U heeft tweemaal gevraagd om een vertaling in het Nederlands. U heeft deze nog niet gekregen.

Recht op vertaling in strafprocedeure
Op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden en een daarop gebaseerde richtlijn heeft een betrokkene recht op vertolking en vertaling in een voor hem begrijpelijke taal van relevante stukken in een strafprocedure. Dit is om rechten in strafprocedures te garanderen, met het oog op het verzekeren van zijn recht op een eerlijk proces.Het gaat hier om een "'zuivere' strafprocedure.

Geen recht op vertaling bij lichte overtredingen
In uw geval gaat het waarschijnlijk niet om een strafzaak. In meerdere lidstaten is een andere autoriteit dan een in strafzaken bevoegde rechtbank bevoegd tot het opleggen van sancties met betrekking tot relatief lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen. Denk aan het CJIB in Nederland. In dergelijke situaties wordt het als onredelijk gezien om de bevoegde autoriteit te verplichten alle rechten te waarborgen waarin deze richtlijn voorziet, dus bijvoorbeeld om alle stukken te vertalen. Dit is dan alleen noodzakelijk op het moment dat er daadwerkelijk een procedure wordt gestart en de gaan naar de rechtbank wordt ingezet. Tot dat moment is er vooralsnog niet direct de plicht om een Nederlandse vertaling toe te sturen.

Een vertaling kunt u dus niet altijd direct afdwingen. U zou nog een poging kunnen doen door te vermelden dat u op grond van van artikel 6 van het EVRM een verzoek om een betaling doet. Wordt ook daar geen gehoor aan gegeven dan heeft u de keus tussen alsnog de boete betalen of bezwaar maken en eventueel een procedure aanspannen als dit bezwaar wordt afgewezen.

Bezwaar maken tegen de overtreding zelf heeft zin als u kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan.

Meer informatie over buitenlandse boetes vindt u op onze website.