verkeersboete italie van 24-07-2017.

Vraag gesteld door joekou op 06 december 2018

4-12 brief gekregen vanuit Italie ivm niet betaalde verkeersboete!? Nooit eerder brief gehad. Nu binnen 20 dagen 199,50 betalen. Als ik nummer wat op brief staat probeer te bellen is het momenteel niet in gebruik. En ik heb 4-12 mail gestuurd en gevraagd om uitleg en tot op heden geen antwoord!! En als ik inlog op site die staat aan gegeven om bon te checken kan ik niet inloggen omdat ik geen goede code heb... Heb nu dus mijn bedenkingen bij deze brief. Kan u mij verder helpen alsjeblieft...

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen voor een overtreding in Italië. U heeft om uitleg gevraagd maar nog geen antwoord ontvangen.

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Als u toch twijfelt over de echtheid van deze boete kunt u een aantal zaken nakijken. Op de bekeuring zou de volgende informatie moeten staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel u hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe u kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt.

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. U kunt bellen met de instantie die de boete heeft opgelegd. Vaak kunt u ook op de website van die instantie een en ander controleren. U geeft echter aan geen contact te kunnen krijgen met de betreffende instantie.

Kijkt u eerst of de bovenstaande gegevens in het bericht staan dat u heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan kunt uw boete ook aan ons sturen per email: experts@anwb,nl.

Meer informatie over Italiaanse boetes vindt u op onze website.