Doet de ANWB iets aan de discriminatie van oude diesels in milieuzones in steden?

Vraag gesteld door PJ1947 op 04 februari 2017

Ik heb een APK goed gekeurde oude diesel bedrijfsauto en ik vind het niet terecht dat oude benzine auto's, -motoren en -bromfietsen wel de stad in mogen.
Ik vraag de ANWB onderzoek te doen naar de rechtswettelijkheid hiervan.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Gelukkig wordt de lucht in Nederland iedere dag schoner. Juist daarom moeten we voorzichtig zijn met zware maatregelen die barrières opwerpen op de weg en die bij eigenaren van oudere voertuigen problemen en extra kosten veroorzaken.

Er zal zowel rekening moeten worden gehouden met mensen die een schonere lucht willen, als met mensen die een aantasting zien van hun mobiliteit.

Als een stad een milieuzone wil invoeren, zal dit wat de ANWB betreft daarom aan drie voorwaarden moeten voldoen:

-De milieuzone moet proportioneel zijn: het moet een probleem oplossen en geen symboolpolitiek zijn. Ook andere vervuilende bronnen moeten worden aangepakt.

-De milieuzone moet duidelijk zijn: de weggebruiker moet weten waar hij aan toe is. Dat betekent ook zo min mogelijk verschillen tussen steden.

-De milieuzone moet eerlijk zijn: zijn er voldoende ontheffingen (bv. voor gehandicapten) en uitzonderingen (bv. voor oldtimers)? Is er compensatie als eigenaren benadeeld worden (bv. een slooppremie)?

De ANWB maakt zich zorgen over de lappendeken die ontstaat als elke stad een eigen regeling invoert. Daardoor ontstaat onduidelijkheid en vaak ook oneerlijkheid voor eigenaren van een voertuig. De ANWB doet daarom een dringend beroep op lokale en nationale politici om hier werk van te maken.