Omleiding bij wegversperring

Vraag gesteld door Deelnemer8 op 17 juli 2018

Geachte ANWB-ers,
Afgelopen zaterdagnacht wilde ik vanuit Dld de grens over naar NL, maar bleek de weg "gesperrt". Er werd geen enkele aanduiding gegeven hoe ik dan wel NL in moest rijden, mijn Tomtom wees telkens de route over Venlo aan. Is men niet verplicht een alternatieve route aan te geven?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Uw vraag over een afgesloten weg in Duitsland waarbij geen alternatieve omleidingsroute is weergegeven, heb ik voorgelegd aan ANWB verkeersspecialist Ton Hendriks. Hij antwoordt:

"Het is absoluut ongebruikelijk dat er niet wordt verwezen via een alternatieve omleidingsroute als de ‘normale’ route niet bruikbaar is.

Het is weliswaar geen verplichting (maar een richtlijn) maar je kunt de weggebruiker niet aan zijn lot overlaten. Dat wil de wegbeheerder ook niet gezien de overlast die veroorzaakt kan worden door sluipverkeer.

De geschetste situatie is alleen voorstelbaar als er sprake is van een zeer plotselinge acute situatie tgv een ongeval oid. Dan is er nog geen gelegenheid geweest om maatregelen te nemen terwijl doorrijden oer de geplande weg onmogelijk is.

Andere mogelijkheid is dat er een omleiding is geregeld via een U route (‘Umleitung’) via het onderliggend wegennet. Zo’n route wordt aangegeven met een U en een nummer. Gebruiken we ook in Nederland, maar is niet erg bekend bij weggebruikers en wordt daardoor vaak ook niet als geschikte omleidingsroute herkend.

Normaal gesproken wordt een afsluiting voorzien van een alternatieve route, zeker in Duitsland."