Milieuzones in Duitsland

Vraag gesteld door ToontjeSolidair op 07 juli 2017

Hoe weet ik of ik met mijn auto, Fiat Punto 2009, in Duitsland een milieusticker nodig heb.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over milieuzones in Duitsland. In de centra van grote steden in Duitsland krijgt u te maken met milieuzones.

De gebieden waarvoor beperkingen gelden (Umweltzone), zijn te herkennen aan een verkeersbord met daaronder de soort milieusticker (Umweltplakette) die u nodig heeft om die zone in te mogen rijden. Heeft uw voertuig niet de getoonde sticker, dan mag u dat gebied dus niet inrijden. Ook voertuigen met een buitenlandse registratie, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse, moeten een milieusticker hebben om dat gebied in te mogen.

Alle informatie over de milieuzones, de steden, de eisen aan de auto en de verkrijgbaarheid van de milieusticker vindt u op anwb.nl.