Waarde gasinstallatie bij inruil C4 Picasso 2.0 liter met automaat 2008

Vraag gesteld door Wouter B. op 05 augustus 2017

In uw opgave wordt niet de vraag gesteld of er een LPG installatie van fabriekswegen door Citroen is geleverd.
Een LPG installatie kan m.i. een meerwaarde aan de in te ruilen auto geven.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de restwaarde van een LPG-installatie.

De installatie wordt in vier jaar afgeschreven naar nul euro. Dat is een afschrijving die gehanteerd wordt om voor de gebruiker de autokosten in beeld te brengen.

Van een meerwaarde is pas sprake als de auto door de aanwezigheid van de LPG-installatie aantrekkelijker wordt om te kopen. Door de LPG-installatie wordt de auto voor een minder breed publiek aantrekkelijk. Dat kan dus ook een negatieve invloed hebben op de gewildheid van een exemplaar auto, en daarmee een negatieve invloed op de waarde.