Naar artikel

Uitdroging banden

Vraag gesteld door op 23 augustus 2020

Mijn banden van mijn auto vertonen uitdroging scheurtjes in de bodem van het profiel, de dot code is 17-17 dus net 3 jaar oud. Omdat de auto nog fabriek garantie heeft vroeg ik de dealer wat hij hier van vind. Hij melde mij dat uitdrogen is invloed van buiten af en geen product fout. echter vond ik op deze site een vraag gesteld door Andre St op 27 juli 2016 waarin de expert aangeeft dat 3 jaar wel heel snel is.
Graag hoor ik u mening en wat ik kan doen als de dealer bij zijn standpunt blijft.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De banden van uw auto vertonen uitdrogingsscheurtjes in de bodem van het profiel. De banden zijn volgens de DOT-code op de band van april 2017. Hoewel er nog sprake is van fabrieksgarantie, is de dealer niet bereid de banden te vervangen, daar banden onderhevig zijn van slijtage. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

DOT-code band
De  DOT-code (Department of Transportation)  van de band geeft de productiedatum aan. Het bestaat uit 4 cijfers die de week en het jaar van productie aangeven.

Levensduur autoband
Bij normaal gebruik - en afgezien van de gebruikelijke slijtage - kent een gemiddelde autoband een levensduur van 8 - 10 jaar.

Fabrieksgarantie
Banden zijn doorgans uitgesloten van garantie, daar banden aan slijtage onderhevig zijn. In desbetreffend geval is echter geen sprake van gebruikelijke slijtage maar van een ondeugdelijke band. Uw verkoper (dealer) dient in mijn perceptie de banden onder garantie te vervangen, nu er sprake is van een gebrek aan de banden zelf.

Naast de fabrieksgarantie kunt u zich eveneens beroepen op non-conformiteit.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Nu blijkt dat de banden ondeugdelijk zijn, niet geschikt zijn voor normaal gebruik, voldoen de banden niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst. Ofwel; er is hier sprake van non-conformiteit.

Voor en beroep op non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen een oplossing aan te bieden. Wanneer de verkoper voorstelt de banden te vervangen, dan komen deze kosten ingevolge art 7:21 lid 2 BW voor rekening van de verkoper.

Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop leest u op onze website.