Wel of geen garantie?

Vraag gesteld door J.A. Kouwyzer op 20 april 2018

Ik heb op 21 december een auto gekocht bij een autodealer. Een citroen C4 vts uit 2005 met 140.000 km op de teller. Ik heb er 2.650,- voor betaald maar hij moest nog wel een beurt krijgen op eigen kosten. Geen garantie maar wel de verzekering dat de auto in een prima staat verkeerde voor zijn leeftijd en dat bij problemen er altijd wel een oplossing zou zijn. De aankoop was voor mijn zoon die bijna moest afrijden. (noem het maar een vorm van motivatie) Hij is helaas inmiddels twee maal gezakt en nog niet in het bezit van een rijbewijs. Er is dus niet veel met de auto gereden. in drie maanden slechts 2.000 km. Op 17 maart wilde de auto niet meer starten en kon er door de wegen wacht alleen maar afgesleept worden naar mijn eigen garage. Na overleg met een citroen dealer blijkt de distributie riem versprongen is en er schade is aan de motor welke 3.000,-tot 3.500,- euro gaat kosten om te herstellen. De garage waar de auto gekocht is geeft nu niet thuis: "hij liep prima toen je hem meenam" Ik mag als consument toch wel verwachten dat een auto, zelfs met deze leeftijd en kilometerstand, langer meegaat dan 2.000,- / 3 maanden voordat hij total loss verklaart wordt?! Welke rechten heb ik en hoe moet/kan ik nu verder handelen?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt op 21 december 2017 hebt u een occasion zonder garantie bij een garage gekocht uit 2005 met 140.000 km op de teller voor € 2650,-. De auto zou in prima staat verkeren maar zou nog wel een kleine beurt moeten krijgen op uw kosten. De auto heeft in ongeveer drie maanden ongeveer 2000 km gelopen. Op 17 maart 2018 wilde de auto niet meer starten en daarbij is de distributieriem gesprongen. De motor heeft daarbij schade opgelopen en de totale herstelkosten bedragen € 3500,- . U wilt weten wat in deze situatie uw rechten zijn.

Ook als u zonder garantie een auto koopt mag u als consument redelijke verwachtingen hebben van deze auto. U mag in ieder geval verwachten dat de auto enige tijd voor normaal gebruik geschikt is. Deze verwachtingen worden wel mede bepaald door de leeftijd van de auto, onderhoud, gebruik en kilometerstand. Ook heeft u een onderzoeksplicht als koper. Als dit probleem bijvoorbeeld bij een proefrit naar voren was gekomen bepaald dit ook uw mogelijkheden.De verkoper heeft op zijn beurt een mededelingsplicht. Hij had kunnen weten dat de distributieriem (binnenkort) aan vervanging toe zijn, nu voor uw auto een onderhoudsschema geldt waarbij de distributieriem 150.000 km mee kan OF 10 jaren.

Als zich de eerste zes maanden na de koop een gebrek voordoet wordt aangenomen dat dit al bij de koop aanwezig was. De verkoper moet dan aantonen dat dat anders is. Volgens

Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen.

U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt) eisen. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u kunt de koopovereenkomst ontbinden waarbij u het aankoopbedrag terugkrijgt en u de auto inlevert.

Mocht het bedrijf zijn aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u - als u er niet met de verkoper uitkomt – het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van scholten77:

Ik heb een vergelijkbare situatie meegemaakt en kreeg van De Geschillencommissie Voertuigen te horen dat zij alleen een klacht in behandeling nemen als de auto is gekocht met BOVAG-garantie. Dat is - met enig goed zoeken - inderdaad in de spelregels van De Geschillencommissie Voertuigen te vinden, maar dat devalueert de commissie ook meteen, omdat deze juist in gevallen waar geen sprake is van garantie veel toegevoegde waarde zou hebben.