Wat zijn de wettelijke regels voor het dragen van een gordel in een camper met bouwjaar 1191?

Vraag gesteld door Deberg op 01 december 2016

De bewuste camper heeft slechts 2 gordels, omdat het indertijd niet verplicht was om er meer in te bouwen. Mag je nu met meer dan 2 personen in deze camper rijden in Nederland en/of Europa? Of is dit strafbaar?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt wat de wettelijke regels zijn voor het vervoeren van personen in campers.

Oudere kampeerauto’s kunnen zitplaatsen hebben die (mede) bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden waarop toch geen gordels zijn aangebracht. In oudere personenauto’s en bedrijfsauto’s zitten ook niet op alle zitplaatsen gordels. In deze oudere kampeerauto’s is van een zitplaats in de woonruimte, waar geen gordel aanwezig hoeft te zijn, niet duidelijk of deze zitplaats (ooit) ook bedoeld was om tijdens het rijden te worden gebruikt. Hier geldt het voordeel van de twijfel. Deze zitplaatsen mogen dus tijdens het rijden worden gebruikt.

Sedert juni 2004 vermeldt het kentekenbewijs van kampeerauto’s het aantal tijdens het rijden te gebruiken zitplaatsen. Dit impliceert dat het vervoer van personen op andere zitplaatsen niet is toegestaan. Ten aanzien van de voor die datum in gebruik genomen campers bevat het kentekenbewijs geen aanduiding van het aantal zitplaatsen. Aangezien het RVV 1990 of het Voertuigreglement geen voorschriften bevatten waaruit volgt dat het gebruik van zitplaatsen, mits deugdelijk van constructie etc., in het woongedeelte van een oudere camper verboden is, is dat gebruik dus toegelaten. Of deze situatie uit een oogpunt van veiligheid ook optimaal is, is een andere vraag. Zolang de regelgever hier niet ingrijpt, is dit een kwestie van verantwoordelijkheid van de weggebruiker.