Waarom zoveel verschillende stickers

Vraag gesteld door John Speijers op 09 december 2017

Waar gaat het uberhaupt naar toe met al die stickers? Het valt nog te begrijpen dat er diverse tolvignetten zijn maar al die milieustickers. Volgens mij is er maar 1 milieu en zouden we 1 Europa hebben dus is een vuile auto zowel in Parijs als in Keulen vuil. Dus alle automobielverenigingen verenigt u en ga voor 1 label en dat is dan meteen ook weer beter voor het milieu.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw signaal om als ANWB te pleiten voor eenduidige Europese regels voor het inrichten van milieuzones (inclusief een eventuele milieusticker, die aangeeft hoe 'schoon' de auto is) horen we de laatste tijd regelmatig.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is lastig om hiervoor te pleiten. Ieder land heeft zijn eigen regels voor milieuzones met daarbij zijn eigen grenswaarden en eventuele milieustickersysteem.

Vindt de ANWB dit wenselijk?
Nee.

Doet de ANWB er iets aan?
Ja, op www.anwb.nl/milieuzones kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Daarbij hoort o.a. duidelijkheid over de regeling, dat ook inhoudt dat niet iedere regio een nieuw systeem moet bedenken. Daarover is of gaat de ANWB in gesprek met wegbeheerders die niet aan deze uitgangspunten voldoen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Daar heeft de ANWB mee gepraat over het gebruik van een “digitaal” vignet waar in ieder geval geen aankoop of plakken van een echt vignet nodig is. Ook zijn we nu in gesprek met de Franse autoriteiten over o.a. Parijs waar nog veel onduidelijkheid voor buitenlandse automobilisten is. Ieder stedelijk gebied heeft daar zijn eigen systeem en eigen grenswaarden.

Kortom, we benutten iedere mogelijkheid om in dit geval de ledenwensen kenbaar te maken maar kunnen de wet en regelgeving van andere landen niet wijzigen. Wel kunnen we ons best doen om de informatie voor onze leden zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.