Audi Q5 van maart 2014 kilometerstand 40.000.

Vraag gesteld door Huisentuin op 02 mei 2017

Koelvloeistofpomp lekt. Valt dit nog onder garantie of coulance van de importeur.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bezit een auto uit maart 2014 met momenteel 40.000 km op de teller. De koelvloeistofpomp lekt en u wilt weten of u op grond van garantie/coulance de importeur daarop kunt aanspreken.

Conformiteit
Bij de koop van een nieuwe auto mag u er vanuit gaan dat deze de eigenschappen heeft die voor normaal gebruik nodig zijn. Volgens de wet kunt u herstel van het gebrek of vervanging van het product eisen van de verkoper, als u kunt aantonen dat het product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. Dit staat in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto, waar u de auto gekocht hebt, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

Fabrieksgarantie
Bij een nieuwe auto wordt fabrieksgarantie gegeven, meestal voor twee of drie jaar. Garantie wil zeggen dat de garantieverlener instaat voor herstel van bepaalde gebreken. Het voordeel van garantie is dat u tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de verkoper het tegendeel te bewijzen dat het product bijvoorbeeld stuk is gegaan door verkeerd gebruik.

Herstel
Indien de garantieperiode verstreken is dan mag u nog altijd redelijke verwachtingen hebben van het product dat u hebt gekocht. In dit geval hebt u recht op kosteloos herstel aangezien het hier gaat om een lek in de koelvloeistofpomp. Er kan namelijk geen enkel verband bestaan tussen het bijvoorbeeld ‘verkeerd’ gebruik van de auto en het lek.

Informatie over klachten na aankoop en het stappenplan klachten na aankoop vindt u op onze website.