BOVAG Garantie

Vraag gesteld door Hukje op 31 januari 2018

Kan een dealer ook 3 maanden garantie geven ipv de standaard minimaal 6 maanden ik voldoe aan de eisen die BOVAG stelt vwb de garantie

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over Bovaga garantie.

De Bovag met daarover het volgende in de voorwaarden;

De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

Wanneer de dealer u 3 maanden garantie aanbiedt, kan dat feitelijk géén Bovag garantie zijn. Ik denk dat u nadrukkelijk moet aandringen op 6 maanden volgens de bepalingen van de Bovag. Tenzij het bedrijf de auto niet alszijnde Bovag lid aan u verkoopt. Maar bij een Bovag aangesloten bedrijf, geldt voor een auto die voor garantie in aanmering komt, een termijn van 6 maanden.

Voor een klacht over het dergelijke bedrijf kunt u contact opnemen met Hulp bij klachten van de Bovag.