Zwitserland Snelheidsboete

Vraag gesteld door Tom Spierings op 06 december 2018

Ik ben op 4 Januari 2017 met 22 km/h te hard geflitst in Zwitserland, op de A8. Ik heb vandaag pas, bijna 2 jaar later, de boete binnen gekregen - een bedrag van CHF400. Bovendien komt er nog CHF200 "Gebuhr" en CHF50 Auslagen bovenop. Totaal bijna 600 euro dus. Waarom komt er 175 euro gebuhr bovenop? Neem aan dat dit administratiekosten zijn? Is hier iets tegen te doen?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent op 4 januari 2017 in Zwitserland geflitst vanwege een te hoge snelheid. Op 6 december 2018 ontvangt u een boete daarvan (ongeveer €600,-). U vraagt of er iets tegen te doen valt.

Lichte verkeersovertredingen worden in Zwitserland administratiefrechtelijk afgedaan. Als u het niet eens bent met de boete dan kunt u bezwaar maken. Er kunnen administratiekosten worden berekend en ook onderzoekskosten.

Bezwaar maken heeft alleen zin als u kunt aantonen dat u de betreffende overtreding niet heeft begaan. Alleen de boete betalen heeft geen zin. Ook de bijkomende kosten dienen betaald te worden.

Nederland heeft een verdrag met Zwitserland, waardoor kentekengegevens kunnen worden uitgewisseld. U kunt dus de boete voor een verkeersovertreding thuis krijgen. Wij raden aan de regels in acht te nemen. Zie ook de informatie van de Nederlandse Ambassade. Betaling kan ook worden afgedwongen op het moment dat u zich in Zwitserland begeeft.

De lengte van de verjaringstermijn verschilt per soort strafbaar feit. Voor (lichte) verkeersovertredingen is de termijn 3 jaar. De verjaring wordt echter onderbroken door onderzoekshandelingen van het OM of de rechtbank.

Meer informatie over boetes uit Zwitserland vindt u op onze website.