Ombouw van benzine naar autogas verplicht aanmelden bij verzekering?

Vraag gesteld door Wimonni op 20 februari 2017

Ik zie tegenstrijdige berichten hierover. Independer stelt van wel ("kan tot 80 % duurder zijn"), bij telefonische navraag bij mijn verzekeraar (Allsecur) zou blijken dat dat niet nodig is: zolang de auto ook op benzine kan rijden, blijft het voor hen gewoon benzine. Bovendien blijft het inbouwbedrag binnen de meeverzekerde accessoirelimiet van € 2.500,00. Vraag me af of dat wel klopt en of anderen daar ervaring mee hebben.

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u uw verzekering op de hoogte moet brengen als uw benzine auto wordt omgebouwd naar LPG.

In basis moet een verzekeraar op de hoogte zijn van het risico wat ze in dekking nemen. Een wijziging van motorbrandstof moet u altijd melden aan uw verzekeraar.

Als u geen melding heeft gemaakt van de ombouw en er ontstaat schade zou de verzekeraar zich kunnen beroepen op verzwijging.

Of dit van invloed is op de premie kan verschillend zijn per verzekeraar.