Licht overdag is gevaarlijk voor fietsers

Vraag gesteld door Bart Doets op 14 oktober 2018

In de Kampioen wordt gesteld dat als iedereen ook overdag zijn autoverlichting aan zou hebben, dat 30 doden en 500 gewonden per jaar zou schelen.
Ik ben ervan overtuigd dat met name in de twijfelsituaties (schemering, druilerige dag, of natte straten) dat de zaak alleen maar erger maakt... met name voor de fietsers. Fietsverlichting kan nooit tegen autoverlichting op, en automobilisten zullen zich onvermijdelijk concentreren op de sterkste lichtpunten: andere auto's. Fietsers worden dus op slag minder zichtbaar als automobilisten overdag licht aan hebben.
Ik heb het natuurlijk niet over snelwegen, of buitenwegen met gescheiden fietspaden, maar over alle situaties waar fiets- en autoverkeer door elkaar rijdt, vooral stadsverkeer.

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat fietsers minder zichtbaar worden als automobilisten overdag licht aan hebben.

Wij hebben langere tijd het standpunt verkondigd dat het voeren van verlichting overdag ten koste gaat van de zichtbaarheid en daarmee veiligheid van de overige kwetsbare verkeersdeelnemers.
Er is echter een onderzoek dat inmiddels anders aangeeft. Dit onderzoek is uitgevoerd door de SWOV, het Wetenschappelijk Instituut voor verkeersveiligheid in Nederland.

De conclusie uit dit onderzoek is dat Motorvoertuig Verlichting Overdag (MVO) bijdraagt aan een verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Voor de vaak veronderstelde negatieve effecten voor voetgangers, fietsers en motorrijders is geen overtuigende wetenschappelijke onderbouwing. Meer over dit onderzoek kunt u vinden op de website van de www.swov.nl

De ANWB is dus voorstander van het voeren van verlichting overdag.