Tolvignet Oostenrijk

Vraag gesteld door Brummelientje op 19 juli 2018

Waar plaats ik het Tolvignet voor Oostenrijk achter de voorruit

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

De informatie die u zoekt over het tolvignet voor Oostenrijk staat op anwb.nl en heb ik even voor u opgezocht:

  • Bij motorvoertuigen moet het vignet van binnenuit gezien linksboven of onder de achteruitkijkspiegel op de voorruit geplakt worden.
  • Op de motor moet het vignet goed zichtbaar zijn: op de tank, de kuip of het windscherm.
  • Op de voorruit mogen maximaal twee Oostenrijkse vignetten zijn aangebracht. Verwijder oude tolvignetten voordat een nieuw vignet bevestigd wordt.
  • Let op: er wordt gecontroleerd met behulp van camera's. Het is dus van belang het vignet goed zichtbaar en volgens de regels aan te brengen.