Auto bij garage

Vraag gesteld door Hopman184 op 28 februari 2018

Wij hebben 1 dec. jl. een andere auto gekocht. Na een maand deed de kachel en aanjager het niet meer. Wij zijn nu 5 week verder en het euvel is nog niet verholpen. Morgen is de 3 maanden garantie voorbij. Wat is uw advies wat we kunnen doen? De auto is nu alweer een week bij de garage (4e keer) het vertrouwen zijn we kwijt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In december heeft u een occasion gekocht. De auto is geleverd met 3 maanden garantie. Al na 5 weken vertoonde de kachel/aanjager een gebrek. Morgen verloopt de garantie. U vraagt zich af hoe u het beste kunt handelen.

Aflopende garantie
Allereerst adviseer ik u - vandaag nog - schriftelijk - per (aangetekende) brief of e-mail - een beroep te doen op de garantie.

Wettelijke garantie
Indien een product ondeugdelijk blijkt (non-conformiteit ex art 7:17 BW), dan dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Herstel dient binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de verkoper te worden uitgevoerd.

Nu de verkoper al voor de vierde keer het gebrek niet heeft kunnen verhelpen, maakt dat er sprake is van ernstige overlast.

Bericht de verkoper tevens in uw garantiebrief, dat u hem nu een allerlaatste gelegenheid biedt tot herstel, bij gebreke waarvan u het gebrek elders laat herstellen, waarbij u nadien de rekening zal presenteren aan de verkoper.

Voor het stappenplan 'klachten na aankoop' verwijs ik u naar onze website.