Garantie krijgen op km's bij reparatie motorblok?

Vraag gesteld door Familie van Vliet op 02 oktober 2017

Onlangs kochten we een Nissan Almera 1.8 via een erkend garagebedrijf. De auto is van 2004 en heeft 166.000 km op de teller staan. Enkele dagen voordat wij de auto kochten heeft hij APK-keuring gehad, voor de koop hebben wij een proefrit gemaakt (geen bijzonderheden ontdekt, auto reed als een zonnetje) en onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van deze auto (merk/model).

Twee dagen na aanschaf kwam de auto tot stilstand met een enorm rokende uitlaat, ratelende geluiden onder de motorklep en een gigantische stank. Er was toen 160 km mee gereden na aankoop.....

De wegenwacht schoot te hulp en constateerde dat er geen druppel olie in de auto zat. Bizar, want er waren geen lichtjes gaan branden, de temperatuurmeter bleef netjes binnen de normale waarden, geen zichtbare lekkage op de plaatsen waar de auto heeft stilgestaan en startte de auto zeer vlot en liep als een zonnetje.
Ook na bijvullen door de wegenwacht-monteur bleven de problemen bestaan en heeft de wegenwacht ons afgesleept naar de garage (zusterbedrijf van de verkopende garage).
Weer 2 dagen later constateerde men daar dat de motor aan puin lag. Advies: indien mogelijk repareren en anders motorblok vervangen.
De garage onderzoekt nu wat zij gaan doen en vooralsnog hebben zij telefonisch toegezegd dat de kosten voor hun zijn.

Over deze zaken gaan onze vragen:
1: In geval van reparatie, kunnen we dan garantie eisen op aantal kilometers ipv tijd?
Waar moeten we op letten?

2: In geval van ander motorblok, hoe en waar kunnen wij het aantal kilometers; leeftijd en onderhoud controleren op betrouwbaarheid?
En ook hier: kunnen we garantie eisen op aantal kilometers ipv tijd?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt onlangs een auto gekocht bij een erkend garagebedrijf (bouwjaar 2004 met 166.000 km op de teller). Enkele dagen na aankoop van de auto (160 km later) komt de auto rokend tot stilstand. De wegenwacht-monteur constateert dat er geen olie meer in de auto zat. Uiteindelijk is de auto naar een zusterbedrijf van de verkopende garage gesleept. Daar is het advies dat er indien mogelijk gerepareerd wordt en anders moet de motorblok vervangen worden.

Conformiteit
Wanneer u een tweedehands auto koopt, mag u verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

Mededelingsplicht vs. Onderzoeksplicht
De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Als de verkoper het gebrek kende maar niet aan u heeft verteld bij de koop kunt u de verkoper daarop aanspreken. U moet dit wel kunnen bewijzen. Alleen als u bewijs hebt kunt u de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen. Als koper heeft u ook een vergaande onderzoeksplicht.

Bewijs
Omdat het gebrek zich binnen de eerste 6 maanden na aflevering voordoet beantwoord ik de door u gestelde vragen in de twee afzonderlijke scenario's niet. In uw geval is het namelijk zo dat het gebrek door de wet verondersteld wordt al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Het is nu van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken (kosteloos) te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. Het is in dit geval wel van belang dat u de oorspronkelijke verkoper op de hoogte stelt van dit probleem. Als u dat namelijk niet doet kunt u nadien geen rechten meer ten opzichte van die verkoper afdwingen als blijkt dat het zusterbedrijf een andere rechtspersoon is dan de oorspronkelijke verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop en het stappenplan dat u kunt volgen in dit geval vindt u op onze website.