Overkoepelende organisatie APK?

Vraag gesteld door JoostAlfa op 18 juni 2018

Mijn Alfa schakelt bij hoge snelheid (130 km/uur) soms spontaan de VDC in terwijl er geen reden toe is. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke situaties omdat het totaal onverwacht gebeurt. Garages weten niet wat het is en ondernemen geen actie om iets te repareren.
RDW weigert om mijn auto op dit mankement te testen en bij het loket verwijst men mij naar APK Nederland. Maar via internet zie ik geen website APK Nederland. Bestaat APK Nederland en hoe kan ik die bereiken?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U zoekt de overkoepelende organisatie voor de APK.

Daar heeft u al aangeklopt. Dat is de RDW die verantwoordelijk is voor de APK regelementen en de handhaving daarvan. De RDW is geen diagnose specialist en zal u altijd verwijzen naar een dealer of specialist. De verwijzing naar APK Nederland is op z'n minst merkwaardig en bestaat ook helemaal niet. Ik zie ook geen link naar de APK omdat het hier een storing betreft die gevonden moet worden en opgelost. Een APK keurmeester in die functie zal dat niet doen.

Gezien de kennelijk lastig te traceren storing zal een reguliere garage niet gauw de vinger op de juiste plek weten te krijgen. Mogelijk lukt dat wel bij een GMTO specialist die getraind is op het gebied van elektronica storingen. Maar APK Nederland bestaat niet en is er ook helemaal geen relatie tussen APK, de RDW en deze klacht.