Reiskosten vergoeding

Vraag gesteld door M. Staal op 21 januari 2023

Van mijn werkgever ontvang in 19 cent aan reiskostenvergoeding voor een dienstreis. Mijn auto kost per kilometer meer. Kan/mag ik die kosten via de belasting opvoeren als gemaakte kosten ?
 

Antwoord van Jos

ANWB Expert

 

U krijgt van uw werkgever een reiskosten vergoeding van 19 ct/km terwijl dat niet de werkelijke kosten dekt.

Reiskostenvergoeding

Ik verwijs u naar de pagina Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen? die inmiddels is opgeschroefd naar 21 ct/km. Wanneer óók dit bedrag de lading onvoldoende dekt, kan uw werkgever uiteraard dit bedrag altijd verhogen, maar moet uw werkgever loonheffing inhouden voor het deel boven de betreffende belastingvrije reiskostenvergoeding.

De werkelijk kilometerkosten kunt u alleen opvoeren wanneer er sprake is van vervoerskosten bij ziekte en invaliditeit. Dus bijvoorbeeld bij het bezoek aan ziekenhuis of arts.